Przedmioty

Przedmioty w EWST

Sztuka pisania

Sztuka pisania

Rok studiów: I

Wstęp do egzegezy Pisma Świętego

Wstęp do egzegezy Pisma Świętego

Rok studiów: I

Wstęp do Nowego Testamentu I

Wstęp do Nowego Testamentu I

Rok studiów: I

Wstęp do Starego Testamentu I

Wstęp do Starego Testamentu I

Rok studiów: I

Zarządzanie wspólnotą kościelną

Zarządzanie wspólnotą kościelną

Rok studiów: I

Elementy życia duchowego

Elementy życia duchowego

Rok studiów: II

Historia Kościoła

Historia Kościoła

Rok studiów: II

Język grecki

Język grecki

Rok studiów: II

Wstęp do Nowego Testamentu II

Wstęp do Nowego Testamentu II

Rok studiów: II

Wstęp do Starego Testamentu II

Wstęp do Starego Testamentu II

Rok studiów: II

Wstęp do teologii ewangelikalnej

Wstęp do teologii ewangelikalnej

Rok studiów: II

Dogmatyka I

Dogmatyka I

Rok studiów: III

Duszpasterstwo

Duszpasterstwo

Rok studiów: III

Filozofia religii

Filozofia religii

Rok studiów: III

Język hebrajski

Język hebrajski

Rok studiów: III

Sztuka przemawiania

Sztuka przemawiania

Rok studiów: III

Teologia Nowego Testamentu

Teologia Nowego Testamentu

Rok studiów: III

Dogmatyka II

Dogmatyka II

Rok studiów: IV

Etyka teologiczna

Etyka teologiczna

Rok studiów: IV

Prawo wyznaniowe

Prawo wyznaniowe

Rok studiów: IV