Przedmioty EWST

etyka teologiczna

Etyka teologiczna

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: IV

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Etyka jest to krytyczna refleksja nad postępowaniem człowieka. Etyka filozoficzna bada jego postępowanie przede wszystkim w relacji do samego siebie, do innych osób czy istot żywych oraz do świata. Etyka teologiczna za kluczową dla całego postępowania człowieka uznaje jego relację z Bogiem. Etyka filozoficzna odwołuje się jedynie do naturalnych, przyrodzonych źródeł poznania (doświadczenie, rozumowanie). Etyka teologiczna odwołuje się także do nadprzyrodzonego objawienia, w chrześcijaństwie w szczególności – do Biblii.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z głównymi założeniami i zasadami protestanckiej i ewangelikalnej etyki teologicznej,
  • poznają stanowiska jakie przyjmuje ona wobec wybranych problemów moralnych,
  • przeprowadzają analizę etyczno-teologiczną szczegółowych problemów moralnych
  • uczą się artykułować własne wartości i przekonania moralne
  • prowadzą dialog światopoglądowy z poszanowaniem innych poglądów
  • nabywają umiejętności otwartego, interdyscyplinarnego podchodzenia do rozwiązywanych problemów etycznych

Filmy

Język (w) teologii. XVI tom Theologica Wratislaviensa
EWST online: Czy język teologii ma sens?
EWST online: Rodzice swoich dzieci, dzieci swoich rodziców - żyć w rodzinie długo i szczęśliwie. Cz. 2
EWST online: Będą oboje jednym ciałem (1 Mż 2,24). Biblijne modele relacji małżeńskich, cz. 2
EWST online: Będą oboje jednym ciałem (1 Mż 2,24). Biblijne modele relacji małżeńskich, cz.1
EWST online: Czym jest panenteizm?
EWST online: Rodzice swoich dzieci, dzieci swoich rodziców - żyć w rodzinie długo i szczęśliwie
(Nie)Obecność zła. XV tom Theologica Wratislaviensa
EWST online: Ptaszek na uwięzi: Leonarda Cohena śpiew o wolności
EWST online: Czy człowiek jest z natury zły?
EWST online: Ekumenizm – czy warto?
MATW online: Niemoralność seksualna pierwszego Kościoła
EWST online: Jak mieć dobry seks? Przyczynek do etyki seksualności
EWST online: Piękno czy piekło różnorodności? Filozofia i teologia wobec pluralizmu religijnego
EWST online: Grzech to tylko zepsute dobro: Jak grzeszyć tak śmiało jak Luter?
EWST online: Czy sceptyk może być chrześcijaninem?
EWST online: "Słaba" pedagogika religii. Pedagogiczne zyski z majstrowania przy ortodoksjach
Debata "Czy można być szczęśliwym nihilistą?"
EWST online: Czy wojna może być sprawiedliwa?
EWST online: Jaka jest wartość ludzkiego życia?
EWST online: Czym są i w jaki sposób istnieją wartości? Rekolekcje Ingardenowskie
EWST online: Czy homoseksualiści pójdą do nieba? Ewangelikalizm wobec osób LGBT
EWST online: Pro-life, Pro-choice, Pro-love. Ewangelikalizm wobec aborcji
Dni Reformacji 2020. Ewangelicy wobec równouprawnienia
EWST online: Czy jest życie i służba po rozwodzie?