Współfinansowane przez Unię Europejską

kod Erasmusa: PL WROCLAW21

numer OID: E10006630

numer PIC: 948105549

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.  Program oferuje możliwości w zakresie mobilności studentów oraz pracowników uczelni.

EWST bierze udział w działaniach programu w ramach jego nowej odsłony na lata 2021-27 na podstawie przyznanej Karty Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027, ECHE).

Więcej informacji na temat nowego programu można znaleźć pod adresem: Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

Uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w EWST jest:

dr Sławomir Torbus (tel. +48 71 346 99 00; e-mail: s.torbus@ewst.edu.pl)

<