Przedmioty EWST

Dogmatyka II

Dogmatyka II

Prowadzący

dr Joel Burnell

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: IV

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Dogmatyka II to kontynuacja przedmiotu Dogmatyka I. Podczas wykładów i ćwiczeń uczestnicy zapoznają się z takimi subdyscyplinami teologicznymi jak chrystologia, pneumatologia, eklezjologia, soteriologia czy eschatologia. Dogmatyka II zawiera także wyjaśnienie relacji między teologią a innymi dyscyplinami nauki: etyką, filozofią, naukami ścisłymi, humanistycznymi i społecznymi.

W ramach ćwiczeń z tego przedmiotu wykonywane są praktyczne zadania związane z duszpasterskim zastosowaniem różnych zagadnień teologicznych, odbywają się też dyskusje poświęcone współczesnym problemom związanym z wiarą i kościołem.

Na bogatej liście omawianych i dyskutowanych lektur znajduje się bardzo wiele tekstów autorstwa Dietricha Bonhoeffera – przedmiot pomaga lepiej poznać dorobek urodzonego we Wrocławiu niemieckiego teologa i duchownego ewangelickiego.

Podczas zajęć studenci:

  • poznają główne działy teologiczne, ich zastosowanie, wzajemne relacje oraz miejsce w systemie teologicznym
  • zdobywają wiedzę na temat podstawowych dogmatów chrześcijańskich, w ujęciach różnych teologii
  • analizują i oceniają różnorodne teksty teologiczne
  • poznają metodę teologiczną
  • uczą się opracowywać poszczególne zagadnienia teologiczne w zakresie tematów poruszanych w ramach przedmiotu

Filmy

EWST online: Metody refleksji teologicznej
EWST online: Maria z Nazaretu w Ewangeliach synoptycznych
EWST online: Obraz Boga w kazaniach kobiet
EWST online: Diakonki, kapłanki, pastorki, biskupki. Kobiety - duchowne od I do XXI wieku
MATW online: Reformacja jest kobietą - o feminizmie, Strajku Kobiet i służbie Bogu
EWST online: Koniec epoki milczenia. Kobiety w kościele, domu i społeczeństwie
EWST online: Czy wojna może być sprawiedliwa?
EWST online: Pro-life, Pro-choice, Pro-love. Ewangelikalizm wobec aborcji
EWST online: Czy jest życie i służba po rozwodzie?
EWST online: Czy wszyscy będziemy zbawieni?
MATW online: Nadzieja czy balast? O religii w czasach niereligijnych
Spotkanie z S. Teresą Forcades
Kościół bez Boga, Bóg bez Kościoła. O potrzebie nowej Reformacji
Bonhoeffer w XXI wieku