Przedmioty EWST

Wstęp do Starego Testamentu II

Wstęp do Starego Testamentu II

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: II

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Zostań wolnym słuchaczem

Opis przedmiotu

Wstęp do Starego Testamentu II obejmuje zagadnienia dotyczące poezji hebrajskiej, psalmów, literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich. Zajęcia pozawalają na zapoznanie się z tymi rodzajami literackimi, ich tłem historyczno-kulturowym oraz podstawami interpretacji, zgodnej z gatunkiem literackim księgi ST lub jej fragmentu.

Wstęp do Starego Testamentu II obejmuje następujące Księgi: Księga Psalmów, Księga Przypowieści, Księga Hioba, Księga Koheleta,  Księga Amosa, Księga Ezechiela, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza.

Zajęcia odbywają się w formie konserwatorium, co pozwala na aktywny udział wszystkich uczestników i wspólną pracę nad tekstami.

Literatura przedmiotu obejmuje zarówno teksty źródłowe jak też monografie i artykuły poświęcone poszczególnym gatunkom literackim w Starym Testamencie.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z tłem historyczno-kulturowym różnych rodzajów literackich znajdujących się w ST
  • poznają główne podejścia interpretacyjne odnoszące się do biblijnych psalmów, wybranej literatury mądrościowej oraz pism prorockich
  • uczą się interpretować wybrane fragmenty poetyckie Starego Testamentu
  • uczą się identyfikacji tematów przewodnich, środków literackich i struktury oraz poznają jej wpływ na interpretację starotestamentowych psalmów, przykładowych ksiąg literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich
  • zyskują wiedzę z zakresu biblistyki odnoszącą się do praktycznej interpretacji  starotestamentowej poezji hebrajskiej, psalmów, literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich

Filmy

EWST online: Chanuka – świeczki, pączki i naprawianie świata
EWST online: Pożyczki na procent w Starym Testamencie
EWST online: Zużycie i zanieczyszczenie Ziemi w Starym Testamencie
Biblioteka EWST: Do czego mogą się przydać komentarze biblijne?
Wiedzieć więcej: Czy Izrael jest szczególny?