Przedmioty EWST

Wstęp do teologii ewangelikalnej

Wstęp do teologii ewangelikalnej

Prowadzący

dr Joel Burnell

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: II

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Zostań wolnym słuchaczem

Opis przedmiotu

Wstęp do teologii ewangelikalnej to zajęcia, których celem jest zapoznanie z przekonaniami, założeniami oraz podstawami teologicznymi ewangelikalizmu. Podczas wykładów poruszane są takie kwestie jak historia i współczesność ruchu ewangelikalnego, wyznawane wartości teologiczne i etyczne, stosunek do dialogu ekumenicznego oraz zjawisk takich jak postmodernizm czy zaangażowanie społeczno kulturowe. Omawiana jest także specyfika polskiego ewangelikalizmu oraz współczesne wyzwania i szanse tego nurtu w naszym kraju.

Zajęcia Wstęp do teologii ewangelikalnej odbywają się w formie wykładów. Oczywiście w ich trakcie możliwa i zalecana jest także dyskusja.

Więcej na temat ewangelikalizmu

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z historią i założeniami ewangelikalizmu
  • uzyskują wiedzę z zakresu współczesnej teologii ewangelikalnej obecnej w praktyce kościelnej
  • dokonują analizy wybranych problemów filozoficzno-teologicznych z zakresu ewangelikalizmu
  • poszukują adekwatnych rozwiązań tych problemów
  • uczą się prowadzić dyskusję z pozycji współczesnego ewangelikalizmu z osobami reprezentującymi inne nurty myślowe
  • szukają możliwości twórczego włączenia się w działalność misyjno społeczną Kościołów i wspólnot ewangelikalnych

Filmy

EWST online: Śmiertelnie groźna obojętność. Wywiad z Tomaszem Żółtko
EWST online: Eko-życie chrześcijańskie - w zgodzie z naturą i Bogiem
EWST online: Przecedzanie komara i połykanie wielbłąda? "Gorące tematy" w ewangelikalnym dyskursie
EWST online: Prawda i pamięć. Polskie chrześcijaństwo w obliczu historii
EWST online: "Przemawianie poprzez milczenie". Czy Luter był mistykiem i co na to Dietrich Bonhoeffer?
EWST online: Czy sceptyk może być chrześcijaninem?
EWST online: Koniec epoki milczenia. Kobiety w kościele, domu i społeczeństwie
EWST online: Co mają Indie do Cieszyna? Pietyści na Śląsku Cieszyńskim
EWST online: Czy wojna może być sprawiedliwa?
EWST online: Ekumenizm po polsku - blaski, cienie, mroki
EWST online: Romulus, Budda, Jezus i inni. Boski początek i koniec człowieka
EWST online: Jezus czy Iron Man? Ewangelikalizm a popkultura
EWST online: Czy homoseksualiści pójdą do nieba? Ewangelikalizm wobec osób LGBT
EWST online: Ewangelikalizm a Stary Testament
EWST online: Ewangelikalizm - a cóż to za sekta?
Dni Reformacji 2020. Sojusz konserwatywnych protestantów i katolickich tradycjonalistów?
Dni Reformacji 2020. Ewangelicy wobec równouprawnienia
EWST online: Czy wszyscy będziemy zbawieni?
EWST online: Jak żyć? Propozycje buddyzmu zen i chrześcijaństwa
EWST online: Bariera czy pomost? Język ewangelikalnej narracji
EWST online: Wyzwania i trendy we współczesnej misji
EWST online: Pismo nie do nas. Ale dla nas
Minimalizm duchowy