Przedmioty EWST

Wstęp do Nowego Testamentu I

Wstęp do Nowego Testamentu I

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: I

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Zostań wolnym słuchaczem

Opis przedmiotu

Wstęp do Nowego Testamentu I pozwala zapoznać się z najstarszymi świadectwami NT, prześledzić historie kształtowania się kanonu, dowiedzieć się jak traktować pisma które ostatecznie do niego nie weszły. Studenci poznają także odpowiedzi na pytania takie jak: Jaką drogę przebyła Dobra Nowina głoszona przez Jezusa do chwili, gdy została spisana w ewangeliach? Kim byli autorzy nowotestamentowych ewangelii? Do kogo kierowali swój przekaz? W jaki sposób uwzględniali pochodzenie, zainteresowania i oczekiwania odbiorców? Jak wytłumaczyć podobieństwa i różnice pomiędzy ewangeliami?

Wstęp do Nowego Testamentu I obejmuje następujące księgi Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza, Ewangelia Jana, Dzieje Apostolskie.

Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem różnych perspektyw, tradycji, metod pracy nad tekstami ewangelicznymi i oczywiście w oparciu o najnowsze badania nad Nowym Testamentem. Forma zajęć pozwala być nie tylko biernym słuchaczem, ale również zadawać pytania i dzielić się z innymi uczestnikami własnymi refleksjami przemyśleniami i doświadczeniem.

Jednym z przedmiotów, który pojawia się na pierwszym roku teologii jest Wstęp do Nowego Testamentu I. Prowadzi go wspaniała wykładowczyni i biblistka: prof. EWST dr hab. Kalina Wojciechowska, która udzieli Wam intrygujących odpowiedzi na różnego typu pytania dotyczące tematyki wykładanego przez Nią przedmiotu. Gorąco polecam ten przedmiot jako wprowadzenie do tematyki Nowego Testamentu i interpretacji jego tekstów. (A. Trejgis, studentka)

Podczas zajęć studenci:

  • zyskują informacje z dotyczące genezy i historii Nowego Testamentu oraz jego najważniejszych apokryfów
  • zapoznają się z głównymi metodami interpretacji ksiąg narracyjnych NT
  • uczą się praktycznego zastosowania tych metod m.in. w pracy kaznodziejskiej i duszpastersko – misyjnej

Filmy

EWST online: Czy Nowy Testament głosi wieczne męki piekielne? Cz. 3
EWST online: Czy Nowy Testament głosi wieczne męki piekielne? Cz. 2
EWST online: Czy Jezus głosił wieczne męki piekielne? Analiza wybranych fragmentów Ewangelii Synoptycznych
EWST online: Biblia w kościele, pałacu i… na dworcu kolejowym
EWST online: Będą oboje jednym ciałem (1 Mż 2,24). Biblijne modele relacji małżeńskich, cz. 2
EWST online: Będą oboje jednym ciałem (1 Mż 2,24). Biblijne modele relacji małżeńskich, cz.1
EWST online: Na pomoc Ukrainie!