Przedmioty EWST

Historia kościoła

Historia Kościoła

Prowadzący

dr Kazimierz Bem

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: II

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Świadomość kształtowania się doktryny, sporów teologicznych i wpływu, jakie miały różne tradycje na politykę, kulturę i moralność jest niezbędna nie tylko studentom teologii, ale każdemu kto poważnie traktuje swoją przynależność religijną. Historia Kościoła jest w EWST nie tylko przedmiotem obowiązkowym dla studentów, ale także bardzo chętnie wybieranym przez wolnych słuchaczy.

Program kursu zakłada poznanie dziejów Kościoła od jego początków do XX w. a podczas wykładów pojawiają się między innymi takie tematy jak:

 • początki chrześcijaństwa,
 • średniowieczny rozwój Kościoła i debaty teologiczne z tego okresu
 • Wielka Schizma, Reformacja, kontrreformacja i inne podziały Kościoła
 • wojny religijne
 • wpływ humanizmu i Oświecenia na rozwój chrześcijaństwa
 • druga Reformacja i powstanie ewangelikalizmu
 • przebudzenia oraz ruch charyzmatyczny
 • historia reformacji na ziemiach polskich

Historia Kościoła w EWST to przedmiot, który omawia nie tylko główne nurty i zjawiska z dziejów chrześcijaństwa, ale także ukazuje dziedzictwo różnorodności teologicznej, liturgicznej czy kulturowej, zawarte w historii nawet niewielkich lub krótko funkcjonujących ruchów.

Uczestnicy uzyskują informacje na temat różnych wspólnot chrześcijańskich, powstających na przestrzeni dziejów oraz współcześnie. Podczas wykładów poruszane są też aktualne tematy związane z historią Kościoła. Prowadzący przedstawia także sylwetki najważniejszych i najbardziej wpływowych przywódców religijnych, duchownych i teologów.

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów, w trakcie których możliwe jest zadawanie pytań oraz dyskusja.

Wykłady są prowadzone z ogromną swadą i erudycją, błyskotliwie. Dostarczają wielu ciekawych i ważkich informacji. Prowadzący nawet o trudnych tematach mówi ogromnym wyczuciem ich złożoności, zachowując obiektywizm i szacunek wobec przedstawianych poglądów czy kierunków rozwoju chrześcijaństwa.
(R. Kasprzykowski, student)

Podczas zajęć studenci:

 • uczą się historii Kościoła na tle historii powszechnej i poszczególnych społeczeństw
 • w sposób chronologiczny zapoznają się z poszczególnymi nurtami w chrześcijaństwie i ich znaczeniem w Kościele i świecie
 • poznają podstawowe czynniki kształtujące strukturę, liturgię i sztukę Kościoła w rozwoju historycznym
 • rozpoznają i uczą się rozumieć oddziaływanie na siebie różnych tradycji kościelnych w okresie poreformacyjnym
 • znajdują relacje pomiędzy wydarzeniami z historii Kościoła a zmianami historycznymi, kulturowymi i społecznymi na świecie

Filmy

EWST online: Jak to jest z datą Wielkanocy?
EWST online: Inne Kościoły Królowej Elżbiety II: Kościół Szkocji, Kościół Walii i tzw. Dissenters
EWST online: Wszystko co chcecie wiedzieć o anglikanizmie, ale nie macie kogo zapytać
EWST online: Od Cieszyna do Rakowa: Turystycznym szlakiem Reformacji w Małopolsce
EWST online: Nie tylko Piłsudski i Beck. (Mało) Znani Polacy-ewangelicy w XIX i XX wieku
MATW online: Święci czy przeklęci? Rzecz o czołowych heretykach Reformacji
EWST online: Modele tolerancji religijnej od XVI do XIX w. w Rzeczpospolitej, Europie i Ameryce Płn.
EWST online: Uchodźcy religijni na ziemiach polskich XIII - XXI wiek
MATW online: Niemoralność seksualna pierwszego Kościoła
EWST online: Remonstranci: Od liberalnych kalwinistów do liberalnych chrześcijan
EWST online: Śladami Braci Polskich. (Nie tylko) wakacyjny szlak
EWST online: Od religii państwowych do pełnego rozdziału. Relacje państwo - związki wyznaniowe
EWST online: Prawda i pamięć. Polskie chrześcijaństwo w obliczu historii
EWST online: Prawda wszystko zwycięży? O Husie i potrzebie reformacji
EWST online: Diakonki, kapłanki, pastorki, biskupki. Kobiety - duchowne od I do XXI wieku
EWST online: Co mają Indie do Cieszyna? Pietyści na Śląsku Cieszyńskim
EWST online: Pierwsze polskie przekłady Biblii
EWST online: Co z tym Sylwestrem czyli zaglądamy do kalendarzy
MATW online: Apostoł Paweł - świadek, misjonarz, teolog
MATW online: Religia to? piękne uczucie. Friedrich Schleiermacher
EWST online: Ewangelikalizm - a cóż to za sekta?
Dni Reformacji 2020. Czy Kalwin się uśmiechał?
Wykład inauguracyjny "Jezuici i protestanci - odwieczni wrogowie czy sprzymierzeńcy", prof. WSB dr hab. Jerzy Kochanowicz
EWST online: Greckie sympozjony i chrześcijańskie agapy
Między Świątynią a Akademią - chrześcijaństwo pierwszych wieków

Teksty powiązane z przedmiotem

Teksty z Theologica Wratislaviensia