Przedmioty EWST

Zarządzanie wspólnotą kościelną

Zarządzanie wspólnotą kościelną

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: I

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Zostań wolnym słuchaczem

Opis przedmiotu

Zarządzanie wspólnotą kościelną w praktyczny sposób pozwala nabyć umiejętności takie jak: praca w grupie, efektywne rozwiązywanie konfliktów, sztuka komunikacji i zarządzanie finansami.

Przedmiot pozwala zrozumieć, że we współtworzeniu danej wspólnoty oraz zarządzaniu nią istotna jest przede wszystkim organizacja pracy, właściwy przydział ról danym jednostkom, a także rozdzielenie odpowiedzialności między jej członkami i współpraca.

Uczestnicy zajęć, odbywających się w formie konwersatorium, poznają swoje słabe i mocne strony poprzez udział w biznesowej grze symulacyjnej. Zajęcia pomagają rozwijać strategiczne myślenie między innymi poprzez naukę systematycznego obliczania zysków i strat, które wiążą się z każdym przedsięwzięciem.

Zarządzanie wspólnotą kościelną w szybki i efektywny sposób weryfikuje motywy i wartości, które determinują jednostkę biorącą udział w grze biznesowej.

Udział w zajęciach był dla mnie pozytywnym zaskoczeniem ale i wyzwaniem. Aplikując na studia teologiczne nie sądziłam, iż będę musiała uczyć się obliczać zyski i straty, używać kalkulatora, podejmować ryzykowne decyzje i liczyć się z ich konsekwencjami. Niemniej każde zarządzanie wymaga strategii i obliczania kosztów, wyciągania właściwych wniosków i poznania swych słabych i mocnych stron poprzez prace w grupie jak również samodzielne podejmowanie decyzji. Wykłady prowadzone są w sposób aktywny i innowacyjny. Serdecznie polecam ten przedmiot wszystkim tym, którzy lubią pracę w grupie, jak również stawianie sobie wyzwań.  (A. Trejgis, studentka)

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem wspólnotą kościelną
  • nabywają umiejętność określania wizji i realizacji celów w ramach zarządzania wspólnotą kościelną
  • poznają podstawowe mechanizmy pracy zespołowej
  • uczą się fundamentalnych zasad zarządzania finansami oraz szacowaniu kosztów wynagrodzeń
  • zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w tworzeniu i realizacji budżetu (m.in. obliczanie mediany, kosztów stałych, zmiennych, jednostkowych oraz krańcowych)
  • uczą się korzystać z różnorodnych strategii negocjacyjnych

Filmy

EWST online: Muzyka językiem duszy
Kościół - nowe wyzwania | Mark Young
Kościół - nowe wyzwania | Brandon Barnard
Nowe wyzwania - dajemy radę. Z Radkiem Grygorukiem rozmawia Marek Kucharski
Nowe wyzwania - dajemy radę. Z Norbertem Palimąką rozmawia Marek Kucharski
Konferencja "Moc przywództwa"