Przedmioty EWST

język hebrajski

Język hebrajski

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: III

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Język hebrajski, w którym spisane są księgi Starego Testamentu należy do grupy kananejskiej języków semickich północno-zachodnich a szerzej – do afroazjatyckiej rodziny językowej. Zapisywany jest zapisywany przeważnie alfabetem hebrajskim. Jako główny język judaizmu jest nierozerwalnie związany z historią Żydów.

Znajomość podstaw języka hebrajskiego umożliwia pracę z oryginalnymi tekstami Starego Testamentu, jest więc bardzo ważna dla teologów.

W Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej studenci poznają podstawy hebrajskiej fonetyki, morfologii, fleksji, składni i leksyki, a także wybrane słownictwo biblijnego języka hebrajskiego.

Podczas zajęć studenci:

  • poznają hebrajski alfabet, wymowę głosek i pełnych słów
  • uczą się podstawowych słów i zwrotów obecnych pierwszych Księgach Starego Testamentu
  • poznają podstawową terminologię biblijnego języka hebrajskiego, którą można zastosować w pracy z tekstem Pisma Świętego
  • uczą się wykorzystać język hebrajski w interpretowaniu tekstu biblijnego
  • ćwiczą odczytywanie wybranych fragmentów Pięcioksięgu przy pomocy interlinearnego wydania Starego Testamentu
  • identyfikują podstawowe formy gramatyczne z pomocą narzędzi zawartych w interlinearnych wydaniach Biblii
  • tłumaczą proste teksty w języku hebrajskim ST

Filmy

EWST online: Alef, Bet języka hebrajskiego
EWST online: Zużycie i zanieczyszczenie Ziemi w Starym Testamencie
EWST online: Pierwsze polskie przekłady Biblii