Przedmioty EWST

Język grecki

Język grecki

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: II

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Konieczna zgoda wykładowcy na udział w zajęciach.

Opis przedmiotu

Język grecki jest bardzo ważny dla studentów teologii, ponieważ dzięki poznaniu podstaw i reguł tego język mogą oni samodzielnie czytać Nowy Testament w oryginale, a także oceniać jakość różnych przekładów. W Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej język grecki jest wprowadzony na II roku studiów.

Podczas zajęć, które mają charakter ćwiczeń, studenci poznają odmianę koine języka greckiego czyli tę, w której zostały spisane księgi Nowego Testamentu. Nauka odbywa się poprzez poznawanie słów i fraz greckich, elementów składni i gramatyki istotnych dla zrozumienia treści oraz poprzez próby samodzielnych tłumaczeń tekstów NT.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z podstawami fleksji i składni greki Nowego Testamentu
  • poznają podstawowe terminy teologiczne występujące w Nowym Testamencie
  • uczą się praktycznego zastosowania tych metod m.in. w pracy kaznodziejskiej i duszpastersko – misyjnej
  • tłumaczą proste teksty w języku greckim Nowego Testamentu

Filmy

EWST online: Czy kobiety powinny nosić na głowie znak uległości? (1 Kor 11,10)
EWST online: Okiem filologa: Semickie struktury w ewangeliach synoptycznych. Cz. 2
EWST online: Okiem filologa. Semickie struktury w ewangeliach synoptycznych
EWST online: Czy Jezus mówił po grecku?
EWST online: Na pomoc Ukrainie!
EWST online: Co uczniowie Jezusa zobaczyli w pustym grobie? J 20 okiem filologa
EWST online: Porneia w Nowym Testamencie
EWST online: Okiem filologa: Święta Bożego Narodzenia
EWST online: "Języki są znakiem dla niewierzących" 1 Kor 14,22
EWST online: Tradycja ustna w Mt 8:28-34
EWST online: Pierwsze polskie przekłady Biblii
EWST online: Piękny czy wierny? Jak oceniać przekłady biblijne
EWST online: Jaką miłością Piotr kochał Jezusa? Agape pod lupą
Biblioteka EWST: Czy potrzebujemy różnych przekładów Biblii?