Przedmioty EWST

Wstęp do egzegezy Pisma Świętego

Wstęp do egzegezy Pisma Świętego

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: I

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Zostań wolnym słuchaczem

Opis przedmiotu

Wstęp do egzegezy Pisma Świętego, zwany czasami introdukcją, to początek przygody z naukowym analizowaniem Biblii.

Słowo egzegeza pochodzi z języka greckiego (ἐξήγησις exḗgēsis  – wyjaśnienie, wyprowadzenie)  i oznacza badanie oraz krytyczną interpretację tekstów. Terminu tego na ogół używa się w związku z tekstami znaczącymi dla danej religii (święte księgi) oraz utworami hagiograficznymi (opowiadającymi o żywotach świętych).

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe narzędzia niezbędne do naukowej analizy tekstu i wykorzystując te metody przyglądają się najciekawszym oraz najbardziej kontrowersyjnym fragmentom Pisma Św.

Przedmiot ma formę konwersatorium, co pozwala na samodzielne przeprowadzanie zajęć egzegetycznych.

Bardzo polecam Wstęp do egzegezy Pisma Świętego. Dzięki tym zajęciom szybko i gruntownie uświadomicie sobie, jak z wykorzystaniem metod naukowych dokonywać egzegezy tekstu, oraz jak niesamowicie ciekawe i zajmujące jest to zadanie.
(Remigiusz K., student EWST)

Podczas zajęć studenci:

  • zyskują informacje z dotyczące genezy i historii Nowego Testamentu oraz jego najważniejszych apokryfów
  • zapoznają się z głównymi metodami interpretacji ksiąg narracyjnych NT
  • uczą się praktycznego zastosowania tych metod m.in. w pracy kaznodziejskiej i duszpastersko – misyjnej

Filmy

EWST online: Czy Nowy Testament głosi wieczne męki piekielne? Cz. 4
EWST online: Czy Nowy Testament głosi wieczne męki piekielne? Cz. 3
EWST online: Czy Nowy Testament głosi wieczne męki piekielne? Cz. 2
EWST online: Czy Jezus głosił wieczne męki piekielne? Analiza wybranych fragmentów Ewangelii Synoptycznych
EWST online: Biblia w kościele, pałacu i… na dworcu kolejowym
EWST online: List do Rzymian a sztuka fundraisingu
EWST online: Na pomoc Ukrainie!
EWST online: Co uczniowie Jezusa zobaczyli w pustym grobie? J 20 okiem filologa
EWST online: Maria Magdalena w Ewangeliach
EWST online: Porneia w Nowym Testamencie
EWST online: Maria z Nazaretu w Ewangeliach synoptycznych
EWST online: Boże Narodzenie w apokryfach
MATW online: Niemoralność seksualna pierwszego Kościoła
EWST online: "Języki są znakiem dla niewierzących" 1 Kor 14,22
EWST online: Tradycja ustna w Mt 8:28-34
EWST online: Językowy obraz matki w Ewangelii Łukasza. Część II
EWST online: Językowy obraz matki w Ewangelii Łukasza
EWST online: "Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą". Interpretacja 1 Kor 14,34-35
EWST online: Geneza Ewangelii synoptycznych
EWST online: Pierwsze polskie przekłady Biblii
EWST online: Greckie sympozjony i chrześcijańskie agapy
EWST online: Piękny czy wierny? Jak oceniać przekłady biblijne
EWST online: Pismo nie do nas. Ale dla nas
EWST online: Spór o ciało Mojżesza. Interpretacja i źródła Jud 9
MATW online: Kościół i władza w ujęciu apostoła Pawła