Przedmioty EWST

Sztuka pisania

Sztuka pisania

Terminy:

Termin zajęć zostanie podany przed rozpoczęciem roku akademickiego

Rok studiów: I

Zostań studentem EWST

Przedmiot dostępny dla wolnych słuchaczy

Zostań wolnym słuchaczem

Opis przedmiotu

Formą realizacji przedmiotu Sztuka pisania są ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom zapoznać się z najważniejszymi metodami kreowania rozmaitego typu tekstów począwszy od różnych typów tekstów użytkowych, a skończywszy na odmianach tekstów naukowych.

Student nabywa umiejętności samodzielnego formułowania na piśmie wypowiedzi reprezentujących rożne style i gatunki, ze szczególnym uwzględnieniem typów tekstów przydatnych w działalności wspólnot kościelnych.

Sztuka pisania zawiera ponadto zagadnienia związane między innymi ze zróżnicowaniem form i gatunków wypowiedzi, prawem autorskim, które są praktycznie wykorzystywane w indywidualnych pracach i tekstach tworzonych także na potrzeby innych przedmiotów.

Wykładowca w profesjonalny i intrygujący sposób zapoznaje studentów z tematyką przedmiotu dzięki czemu przygotowuje początkujących autorów do krytycznej pracy z tekstem, ucząc ich twórczo myśleć i pisać, pokazuje aktualne tendencje w światowej humanistyce i teologii. Bogata literatura i kreatywność zajęć pozwala nabyć literackich umiejętności pisania różnego typ tekstów. Serdecznie polecam i zachęcam do udziału w zajęciach. 
(A. Trejgis, studentka EWST)

Podczas zajęć studenci:

  • opanowują podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego
  • poznają zasady publikacji tekstu teologicznego
  • wyszukują, analizują, ocenią, selekcjonują i wykorzystują informacje ze zróżnicowanych źródeł, w tym elektronicznych
  • uczą się poprawnie stosować poznaną terminologię teologiczną w pisanych przez siebie tekstach
  • formułują na piśmie problemy teologiczne, stawią tezy oraz artykułują własne poglądy
  • tworzą i prezentują teksty, które mogą być wykorzystane w ramach działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej lub charytatywnej
  • uczą się w sposób poprawny wypełniać i uzasadniać wnioski o na realizację projektów prowadzonych przez wspólnoty kościelne

Filmy

EWST online: Śmiertelnie groźna obojętność. Wywiad z Tomaszem Żółtko
EWST online: Dialogopolis - Co oznacza słowo "bliźni"? Język religijny wobec kryzysu migracyjnego
EWST online: Czy Bóg jest "memiczny"? Religie w sieci i mediach społecznościowych
EWST online: Bariera czy pomost? Język ewangelikalnej narracji