Instytut Rozwoju Kościoła

ROZWÓJ

ROZWÓJ

Rozwijanie się to życie, proces, wzrost, ciągłe uczenie się nowych rzeczy. Jak się rozwijać w Kościele, jak wspierać jego rozwój?

 

RELACJE

RELACJE

Różnorodne relacje stanowią duszę każdej wspólnoty. W jaki sposób wzmacniać je i pielęgnować?

RÓŻNORODNOŚĆ

RÓŻNORODNOŚĆ

Różni nie znaczy poróżnieni. Inni nie znaczy sobie obcy. Jak znaleźć jedność w różnorodności?

Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,

Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,

Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.

List do Efezjan 4, 14-16

Aktualne projekty

W IRK oferujemy

 • rozwiązywanie problemów
 • określanie celów
 • konstruowanie planów działania
 • analiza działalności
 • wyodrębnienie mocnych i słabych stron
 • identyfikacja potencjalnych kryzysów
 • życie prywatne a służba
 • zarządzanie ludźmi
 • praktyczne narzędzia pracy
 • określenie potrzeb
 • dostępne źródła finansowania
 • stworzenie strategii fundraisingowej