Studia

Stypendia w EWST

System stypendialny Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej umożliwia pokrycie kosztów studiów nawet w 100%.

Do dyspozycji mamy stypendia z Edukacji i Nauki – socjalne,  naukowe,  dla niepełnosprawnych.Znaczne kwoty oferują fundacje zagraniczne wspierające studentów programami stypendialnymi, które obejmują  większość okresu  studiów i pozwalają sfinansować dużą część lub całość należności.Najwyższe stypendium z własnych funduszy uczelni na rok 2020/21 wynosiło 2200 zł.Możliwe jest pobieranie stypendiów z obydwu źródeł.Uczelnia udziela także zapomóg losowych dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych.Pamiętajmy, że konkurs o bezpłatny indeks umożliwia studia całkowicie zwolnione z opłat czesnego w czasie pierwszego roku nauki.Wpłaty ze wspólnot, kościołów, zborów bądź od osób wspierających naukę studenta w EWST należy dokonywać na konto EWST z tytułem przelewu „wsparcie – czesne – imię i nazwisko”.

Numer konta:
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

PKO BP S.A. III Odział Wrocław
numer rachunku: 33 1020 5242 0000 2802 0175 9737

W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!