12/04/2015

Pojednanie i pokój – nabożeństwo w ewangelickiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu

W niedzielę 12 kwietnia podczas uroczystego nabożeństwa w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej kazanie pt. ?Pojednanie i pokój? wygłosił ksiądz Samuel Randall z Kościoła Anglikańskiego. Kaznodzieja dużo uwagi poświęcił zagadnieniu życia nadzieją w obliczu śmierci i dostrzegania światła pośród ciemności. Jako przykłady takiej postawy podał Edytę Stein, Annę Frank, Dietricha Bonhoeffera i mało znaną w Polsce, holenderską Żydówkę Etty Hillesum. Powołując się na życiorysy tych współczesnych męczenników, ks. Randall zauważył, że droga cierpienia, którą kroczyli, jest niczym innym jak drogą krzyża – drogą, którą przemierzył wcześniej Chrystus. Jednak cierpienie i krzyż nie są końcem tej drogi, lecz jej początkiem – Jezus zmartwychwstał i zostawił nam Ducha Świętego. Ducha, który przynosi pojednanie i pokój.

Nabożeństwu przewodniczył biskup Ryszard Bogusz, były zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Podczas nabożeństwa przez sakrament Chrztu Świętego do Kościoła włączono malutką Natalię, modlono się też za uczestników Festiwalu Kultury Protestanckiej i za prześladowanych chrześcijan.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej