14/04/2015

V FKP. Bonhoeffer, a dialog międzyreligijny

Wieczorem w niedzielę w Synagodze pod Białym Bocianem odbył się panel dyskusyjny pod tytułem „Bonhoeffer, a dialog międzyreligijny”, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych kośiołów i religii. Wspólnie pochylili się oni nad stosunkiem Bonhoeffera do dialogu międzyreligijnego, ze szczególnym uwzględnieniem jego relacji z wyznawcami judaizmu.

Uczestnicy panelu rabbi Tyson Herberger, Samuel Randall (Kościół Anglikański) oraz dr Joel Burnell (EWST) przedstawili między innymi źródła w teologii i etyce Bonhoeffera, na podstawie których można odnieść się do jego myśli w zakresie dialogu międzyreligijnego.  Rabin Herberger wskazywał między innymi na osobiste zaangażowanie Bonhoeffera w chronienie i ratowanie Żydów podczas II wojny światowej i jego osobiste relacje z żydowskimi przyjaciółmi. Podczas spotkania podkreślano między innymi, że – choć sam Bonhoeffer był zdania, że wszyscy, również wyznawcy judaizmu, powinni podążyć za Chrystusem – nie sprawiało to, że jego stosunek do żydowskich znajomych zależał od ich planów dotyczących konwersji na chrześcijaństwo.

Podczas panelu przywołano także idee Soboru Watykańskiego II, wskazując że Bonhoeffer w swojej myśli i życiu antycypował soborowe ostanowienia i określenia w tym to dotyczące „starszych braci w wierze”.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej