06/06/2023

Pierwsza w EWST praca licencjacka w języku angielskim

Do grona absolwentów EWST dołączył dziś Gabriel Calderon, który jako pierwszy napisał i obronił pracę licencjacką w języku angielskim. Serdecznie gratulujemy!

Czy zbawieni będą wszyscy, czy tylko nieliczni wybrani? Jaką rolę w zbawieniu człowieka odgrywa suwerenna decyzja Boga, a jaką wolna wola człowieka? Te problemy były przedmiotem żywej dyskusji w czasie dzisiejszej obrony pracy dyplomowej Juana Gabriela Calderona.

Była to pierwsza w historii EWST praca licencjacka napisana w języku angielskim i pierwszy egzamin dyplomowy w tym języku. Praca pod tytułem Molinism – the Biblical Validity and Practical Application in the Christian Life połączyła teologiczną analizę trzech modeli soteriologicznych (ortodoksyjnego kalwinizmu, arminianizmu i tytułowego molinizmu) z ukazaniem praktycznych konsekwencji każdego z nich. Omawiając te trzy modele soteriologiczne Autor uwzględnił zarówno historyczno-biograficzny kontekst ich powstania, jak i ich podstawy biblijne.

Nie mogło być inaczej: zarówno za pracę dyplomową, jak i za odpowiedź na pytania w czasie egzaminu dyplomowego Gabriel uzyskał same bardzo dobre oceny! Serdecznie gratulujemy tytułu zawodowego licencjata teologii!

Wykaz prac licencjackich Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej