Zasady pisania prac dyplomowych reguluje Załącznik do uchwały Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 2/11/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. „Wytyczne i rady dla piszących prace zaliczeniowe i pracę dyplomową lub pisemne opracowanie prezentacji dyplomowej z teologii w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

Wytyczne i rady dla piszących prace zaliczeniowe i pracę dyplomową z teologii lub pisemne opracowanie prezentacji dyplomowej

pobierz w .pdf

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wzór

Strona tytułowa pracy zaliczeniowej – wzór

Strona tytułowa pisemnego opracowania prezentacji dyplomowej – wzór

Spis treści – wzór

Opis tabel i ilustracji

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

czytaj więcej