Wytyczne i rady dla piszących prace zaliczeniowe i pracę dyplomową z teologii lub pisemne opracowanie prezentacji dyplomowej

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wzór

Strona tytułowa pracy zaliczeniowej – wzór

Strona tytułowa pisemnego opracowania prezentacji dyplomowej – wzór

Spis treści – wzór

Opis tabel i ilustracji

Zasady pisania prac dyplomowych dla osób przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2022/23 reguluje Załącznik do uchwały Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. „Wytyczne i rady dla piszących prace zaliczeniowe i pracę dyplomową lub pisemne opracowanie prezentacji dyplomowej z teologii w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Święta w Polskim Kościele Chrześcijańskim w Dudley

Okres przedświąteczny to jeden z najintensywniejszych momentów w życiu kościoła zaraz po Wielkanocy.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

czytaj więcej