17/09/2021

Organizacja pracy EWST w semestrze zimowym 2021/2022

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej będą nadal odbywały się zdalnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji pracy na uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2,  zajęcia ze studentami przewidziane programem studiów będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zdalnie odbywać się będą także konsultacje, egzaminy i obrony prac dyplomowych, a także wszelkie wydarzenia i uroczystości, w tym inauguracja roku akademickiego. W trakcie semestru można zorganizować zjazdy, podczas których zajęcia będą odbywać się
stacjonarnie, w siedzibie uczelni. O terminie takich zjazdów studenci będą informowani z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku konsultacji lub potrzeby załatwienia spraw osobiście z administracją uczelni, studenci powinni umówić telefonicznie lub mailowo termin spotkania z odpowiednią osobą i stawić się w uczelni bezpośrednio przed umówionym terminem. Należy wówczas przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących zachowania bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, osłanianie nosa i ust, zachowanie dystansu).

Z biblioteki można korzystać w godzinach jej otwarcia, po wcześniejszym poinformowaniu bibliotekarza.

Decyzja o kształceniu zdalnym jest spowodowana obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i troską o bezpieczeństwo zarówno studentów, jak i kadry uczelni.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

czytaj więcej