V Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów ChAT-EWST
17/02/2021

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów ChAT-EWST – po raz piąty

W dniach 12 i 13 lutego 2021 roku odbywała się po raz kolejny Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów ChAT-EWST. Konferencja po raz pierwszy odbyła się całkowicie online.

Impreza jest wynikiem wieloletniej współpracy partnerskiej pomiędzy Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu, a Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Ważną rolę w tworzeniu przedsięwzięcia odgrywają organizacje studenckie dwóch uczelni oraz Komisja Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej. Opiekunami naukowymi tegorocznej Konferencji byli dr hab. prof. ChAT Kalina Wojciechowska (ChAT) i dr Joel Burnell (EWST).

Ze względu na panującą pandemię spotkanie miało miejsce w przestrzeni wirtualnej i stanowiło wideokonferencję w której udział wzięli nie tylko referujący uczestnicy, ale także goście z całej Polski. Organizatorzy, wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom studentów, zamiast narzucania tematyki obrad, wybrali cytat z Pisma Św. który miał inspirować prelegentów: “To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych” (Łk 16,15).

Podczas obrad zaprezentowano 18 referatów młodych naukowców, którzy reprezentowali 12 uczelni z kraju i zagranicy. Tematy dotyczyły nie tylko problematyki teologicznej, ale dotykały także aspektów historycznych, psychologicznych i społecznych. Obok referatów poświęconych ścisłej biblistyce, pojawiały się także motywy związane z kwestiami duszpasterskimi i innymi wieloaspektowymi zagadnieniami nauk humanistycznych.

Ciekawe prelekcje podczas których wywiązały się dynamiczne i wielowątkowe dyskusje dają nadzieję na dalszy rozwój projektu cyklicznej Konferencji.

Organizatorzy zapowiedzieli że kolejna edycja spotkania odbędzie się w 2021 roku we Wrocławiu. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia strony konferencji na Facebooku https://www.facebook.com/konferencjateologiczna. Można też na niej znaleźć pełny zapis wszystkich sesji V edycji.

 

Artur Jemielita

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Misja chrześcijańska na “grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

czytaj więcej