System stypendialny Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej umożliwia pokrycie kosztów studiów nawet w 100%.


Do dyspozycji mamy stypendia z Edukacji i Nauki – socjalne, naukowe, dla niepełnosprawnych. Najwyższe stypendium socjalne w roku akademickim 2023/24 to 12300 zł rocznie, stypendium naukowe to 9000 zł, specjalne to 12300 zł.

Znaczne kwoty oferują fundacje zagraniczne wspierające studentów programami stypendialnymi, które obejmują większość okresu studiów i pozwalają sfinansować dużą część lub całość należności. Najwyższe stypendium z własnych funduszy uczelni na rok 2023/24 to 3000 rocznie, przeciętna wysokość stypendium to około 2500 zł.

Możliwe jest równoczesne pobieranie stypendiów z obydwu źródeł.

Uczelnia udziela także zapomóg losowych osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych.

Dodatkowo konkurs o bezpłatny indeks umożliwia studia całkowicie zwolnione z opłat czesnego w czasie pierwszego roku nauki.

Wpłaty od wspólnot, kościołów, zborów bądź od osób wspierających naukę studenta w EWST należy dokonywać na konto EWST z tytułem przelewu „wsparcie – czesne – imię i nazwisko”.

Numer konta:
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

PKO BP S.A. III Odział Wrocław
numer rachunku: 33 1020 5242 0000 2802 0175 9737


W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!