Wojciech SzczerbaProwadzone przedmioty

tel: 71 346 99 00

email: w.szczerba@ewst.edu.pl

ORCID ID0000-0003-2306-1562

Absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit).  W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej. Od 2019 roku pracownik naukowy (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge.

W 2002 roku Wojciech Szczerba został dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W roku 2006 objął funkcję Rektora uczelni. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych w Polsce (2018).

Żona Magdalena, córka Tosia, syn Antek.

Zainteresowania badawcze:

  • analiza kryzysu migracyjnego z perspektywy teologii filozoficznej
  • koncepcje teologiczne, takie jak Imago DeiDeus migratorApocatastasis ton panton
  • gościnność i teologia Innego

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

KSIĄŻKI:

A Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Apokatastaza Grzegorza z Nysy. Tło, źródła, kształt koncepcji, WAM, Kraków 2008

Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2001, Res humanae, Toruń: UMK 2014 (wyd. II poprawione, rozszerzone)

ARTYKUŁY:

The Concept of Imago Dei as a Symbol of Religious Inclusion and Human Dignity, Forum Philosophicum 25 no.1, Kraków 2020

Evangelical Protestantism and civil society. An outline, w: Corneliu Constantineanu, Marcel V. Măcelaru, Iosif Rivis-Tipei (red.), Reformation 500: Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517-2017, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad 2018.

Protestantyzm ewangelikalny a społeczeństwo obywatelskie. Zarys problemu,  w: Theologica Wratislaviensia, tom 12, Wrocław 2017, s. 143-158

U progu Reformacji. Jan Hus a relacje polsko-czeskie, w: Theologica Wratislaviensia, tom 12, Wroclaw 2017, s. 73-90

Re-Imagining Theological Education: A Response to New Historical, Social, Cultural and Religious Realities – A Polish Case Study, w: Mission in Central and Eastern Europe: Realities, Perspectives, Trends, C. Constantineanu, M. Macelaru, A.-M. Kool, M. Himcinschi (red.), seria: Regnum Edinburgh Centenary Series, Oxford 2016, s. 490-507

Upadek stworzenia w systemie myślowym Orygenesa, w: Gdansk: Christianitas Antiqua 2015

RECENZJE:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, redaktorzy: Monika Humeniuk, Iwona Paszenda, Instytut Edukacji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017

PRACE REDAKCYJNE:

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy. Improving a Difficult Relationship, Theologica Wratislaviensia, Wrocław 2020

Mark Galli, Karl Barth Szkic biograficzny, Łódź: Semper 2019

Oblicza Reformacji, Theologica Wratislaviensia, tom 12, red. Jarosław Lipniak, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Jacek ZielińskiWrocław 2017

Bonhoeffer – 500 lat Reformacji, Theologica Wratislaviensia, tom 11, red. Joel Burnell, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Wrocław 2016

Problem czasu. Znaki czasu, Theologica Wratislaviensia, tom 2, red. Wojciech Szczerba, Wrocław 2007

POPULARYZACJA:

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu w: Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności, red. Sebastian Smolarz, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, EWST i Credo, Wrocław 2013, s. 13-26