Kazimierz BemProwadzone przedmioty

tel: 71 346 99 00

email: k.bem@ewst.pl

ORCID ID: 0000-0001-9128-8924

Łodzianin, otrzymał tytuł doktora prawa międzynarodowego na Vrije Universiteit w Amsterdamie (2007) i ukończył studia teologiczne na Yale Divinity School z tytułem Master of Divinity (2010) i Master of Sacred Theology (2012).

Jest autorem wielu publikacji naukowych i trzech książek z historii kościoła ewangelicko reformowanego m.in. „Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa. Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku” (2013), „Słownik biograficzny pastorów ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Warszawskiej 1815-1939” oraz „Calvinism in the Polish-Lithuanian Commonwealth 1548-1648. The Churches and the Faithful’ (Brill:2020)

Od 2011 jest pastorem First Church in Marlborough (Congregational) UCC w stanie Massachusetts w USA.

W 2022 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii (Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla).

Zainteresowania naukowe:

  • historia Reformacji
  • liturgika ewangelicko-reformowana
  • misje w XIX wieku

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

KSIĄŻKI:

Calvinism in the Polish Lithuanian Commonwealth 1548-1648. The Churches and the Faithful, Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands 2020, ss. 322

Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815-1939, Wydawnictwo Naukowe Semper , Warszawa 2018,  ss.242

Wilki i łagodne jagniątka Chrystusa. Powstanie, rozwój i rola Holenderskiego Kościoła Reformowanego w XVI i XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper , Warszawa 2015,  ss.186

ARTYKUŁY:

 

„The Devil Went Down to Oks” –  Demonic Visitation and Calvinist Piety in in Mid-Seventeenth Century Poland, Reformation and Renaissance Review, vol. 23 (2021)

Parafia ewangelicko-reformowana w Sielcu w XIX i XX wieku: Kościół, pastorzy, wierni [w:] J. Drążyk, W. Kowalski (red.), Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020, s. 51-79.

Przyczynek do dziejów zborów ewangelicko-reformowanych w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina i Tursku Wielkim oraz kontaktów między Jednotami Małopolską i Litewską na przełomie XVIII i XIX wieku (razem z E. Cherner), Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 64 (2020). s. 105-121.

Zbór ewangelicko-reformowany w Oksie (ok. 1563-1679) i jego pastorzy, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 64 (2020), s. 71-103

The Short Life of Rev. Edward Warren, American Board Missionary to Ceylon, Bulletin of the Congregational Library and Archives, vol. 12 no. 3 (2017), s. 16-25

Czynnik wyznaniowy w polityce nominacyjnej Stefana Batorego na starostwa grodowe w Koronie – początek kontrreformacji?, Kwartalnik Historyczny, vol. 122 (2015), s. 453-469

O znakach, ścięgnach i ustrojach kościelnych oraz o różnicach prawdziwych i mniemanych – w odpowiedzi Maciejowi Ptaszyńskiemu, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 59 (2015), s. 249-257

Ustroje kościołów ewangelicko-reformowanych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów na przełomie XVI i XVII wieku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 57 (2013), s. 123-153

„From many different sources”: The Formation of Polish and Lithuanian Reformed Liturgy [w:] Teresa Berger (ed.): Liturgy in Migration. From Upper Room to Cyberspace, Liturgical Press 2012, s. 101-130

 Kazimierz Szefer (1861-1939), [w:] Polski Słownik Biograficzny, s. 594-595

Tragiczne skutki jednej konwesji – z działalności kontrreformacyjnej biskupa Stefana Rupniowskiego (1671-1731) [w:] Marzena Liedke (red.) Studia nad dziejami Reformacji w Rzeczpospolitej, Białystok 2011

Zanik ziemiaństwa ewangelicko-reformowanego na ziemii konińskiej w XIX wieku, [w:] Piotr Gołdyn (red.), Protestantyzm w Polsce na przestrzeni wieków, Poznań 2009, s. 117-137

„Boża sadzonka przesadzona” – Holenderski Kościół Reformowany w holenderskich koloniach w Afryce i Amerykach w XVII wieku, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 51 (2007), s. 121-149

Jeszcze o kalwinizmie Krzysztofa Arciszewskiego (1592-1656), Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 50 (2006), s. 261

Holenderski Kościół Reformowany w XVI i XVII wieku. Struktura, organizacja, problemy, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 49 (2005), s. 63-92

Ewangelicko-reformowane rody ziemiańskie na ziemii łódzkiej od XVI w., Rocznik Łódzki vol. 51 (2004), s. 145-167

The Vernezobres – a history of a Huguenot family, faith and refuge, Transactions of the Huguenot Society of South Carolina, vol. 108 (2004), s. 87-105

„The World is not big enough”: the Vernezobre family in the Refuge, Proceedings of the Huguenot Society, vol. 28 (2004), s. 187-198

Protestant Solidarity in the Eighteenth Century: Relief Efforts of the Walloons for the Polish Reformed Churches, Church History, vol. 73 (March 2004), s. 90-113

Huguenots in 18th Century Poland. Refuge in a Catholic country of limited tolerance, Proceedings of the 3rd International Huguenot Conference, Huguenot Society of South Africa, September 2002, s. 207-213

Zarys dziejów zboru ewangelicko – reformowanego w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina 1563 -1649 – 1849, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 43 (1999), s. 85-98

RECENZJE:

 A companion to the Reformation in Central Europe, ed. Howard Louthan and Graeme Murdock, Leiden 2015, Brill Academic Press, (recenzja), Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 51 (2017), s. 327-331

Calvin meets Voltaire. The Clergy of Geneva in the Age of Enlightment 1685-1798, (Jennifer Powell McNutt), London 2013, Ashgate, (recenzja), Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 60 (2016), s. 306-311

Lutheran Churches in Early Modern Europe (ed. Andrew Spicer), Ashgate 2014, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 59 (2015), s. 303-306

„Doopsgezinde Bijdragen”, vol. 30, 2004: Socinianisme in de Nederlanden, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 50 (2006), s. 326-327

POPULARYZACJA:

Skad się wzięli Purytanie, Newsweek Historia 4/2020

Pastor, którego Hitler miał dość, Newsweek 4/2020

Kalwin reformator (razem z J. Makowskim), Niezbędnik Inteligenta „Religie Świata”, 2019

Buntownik z przypadku (razem z J. Makowskim), Niezbędnik Inteligenta „Religie Świata”, 2019

Rewolucja w Niderlandach, Newsweek Historia 12/2018 

Droga Kobiet do Kościołów, Newsweek Historia 11/2018

Polacy Kalwiniści Patrioci. Dzieje rodu Grużewskich z Kielm, Newsweek Historia 2-3/2018

W TOKU:

 Ludwik Teichmann (1789-1839) [w:] Polski Słownik Biograficzny (zapowiedź)

Kościoły protestanckie i spór o niewolnictwo w USA (zapowiedź)