Wytyczne i rady dla piszących prace zaliczeniowe i pracę dyplomową z teologii lub pisemne opracowanie prezentacji dyplomowej

 

Strona tytułowa pracy dyplomowej – wzór

 

Strona tytułowa pracy zaliczeniowej – wzór

 

Strona tytułowa pisemnego opracowania prezentacji dyplomowej – wzór

 

Spis treści – wzór

 

Opis tabel i ilustracji
<

Zasady pisania prac dyplomowych dla osób przyjętych na studia przed rokiem akademickim 2022/23 reguluje Załącznik do uchwały Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. „Wytyczne i rady dla piszących prace zaliczeniowe i pracę dyplomową lub pisemne opracowanie prezentacji dyplomowej z teologii w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

<