Stary Testament

stary testament

Stary Testament to starsza część Biblii, powstała w judaizmie i przyjęta przez chrześcijaństwo. Pomiędzy głównymi nurtami chrześcijańskimi istnieją różnice co do liczby ksiąg ST uznawanych za kanoniczne. Kościoły protestanckie uznają 39 ksiąg, katolickie – 46, a wschodnie (prawosławie) – w sumie 49-51 ksiąg.

Szacuje się, że księgi Starego Testamentu były spisywane przez okres ponad 1000 lat. Najstarszy fragment jest datowany na XII w. p.n.e, najnowsze zaś teksty datuje się na okres II – I w. pn.e. Kanon Starego Testamentu został ustalony pod koniec I w. n.e., jednak prace nad nim trwały łącznie kilka wieków.

Bez względu na nurt chrześcijański, ST dzieli się na kilka części, które mają różny charakter. Są to księgi historyczne (zawierające w sobie Pięcioksiąg, czyli Torę – Prawo), księgi prorockie (podzielone na proroków większych i mniejszych) oraz księgi mądrościowe (Pisma). W podobny sposób dzieli się ST w judaizmie – z tym, że wyróżnione jest Prawo, a pozostałe księgi historyczne ujęte są razem z prorockimi.

 

Zobacz filmy związane z tematem "Stary Testament"

EWST online: Będą oboje jednym ciałem (1 Mż 2,24). Biblijne modele relacji małżeńskich, cz. 2
EWST online: Będą oboje jednym ciałem (1 Mż 2,24). Biblijne modele relacji małżeńskich, cz.1
EWST online: Alef, Bet języka hebrajskiego
EWST online: Pożyczki na procent w Starym Testamencie
EWST online: Zużycie i zanieczyszczenie Ziemi w Starym Testamencie
EWST online: Pierwsze polskie przekłady Biblii
EWST online: Ewangelikalizm a Stary Testament
EWST online: Bóg miłości w Starym Testamencie
EWST online: Piękny czy wierny? Jak oceniać przekłady biblijne
EWST online: Czy Bóg nadal może być "mężem wojny"? Obserwacje w odniesieniu do Starego Testamentu
EWST online: Rozdarta zasłona - nierozdarta szata
Biblioteka EWST: Do czego mogą się przydać komentarze biblijne?
Biblioteka EWST: Czy potrzebujemy różnych przekładów Biblii?
Wiedzieć więcej: Czy Izrael jest szczególny?
DFN 2012 - Debata "Księga Rodzaju a teoria ewolucji" cz. 2
DFN 2012 - Debata "Księga Rodzaju a teoria ewolucji" cz. 1