Reformacja i protestantyzm

Reformacja i protestantyzm

Reformacja i protestantyzm. Za początek protestantyzmu jako odrębnego nurtu w obrębie chrześcijaństwa uznaje się zwyczajowo na dzień 31 października 1517 roku, kiedy to, zgodnie z podaniami, doktor Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Sam jednak termin protestantyzm pochodzi od protestu który podczas sejmu Rzeszy w Spirze w 1529 roku złożyła mniejszość luterańska przeciw uchwale cesarza katolickiego Karola V. Uchwała zabraniała konwersji na luteranizm.

Historycznie Reformacja przebiegała w kilku falach. Po pierwszym ruchu z XVI wieku, którego pokłosiem jest powstanie tradycyjnych kościołów ewangelickich, w drugiej fali pojawiły się nurty ewangelikalne, a następnie wspólnoty charyzmmatyczne. Dziś protestantyzm ma bardzo wiele odcieni i odmian.

Jednocześnie niemal wszystkie wspólnoty o protestanckich korzeniach odnoszą się w swoich zasadach i wyznaniach wiary do podstaw utworzonych u początku Reformacji – tzw. „sola”, stanowiących pięć filarów protestantyzmu.

Są to zasady: sola scriptura (tylko Pismo), solus Christus (tylko Chrystus), sola gratia (tylko łaska), sola fide (tylko wiara), soli Deo gloria (tylko Bogu chwała).

Protestantyzm kładzie nacisk na konieczność bliskiej, bezpośredniej relacji człowieka z Bogiem i wynikającej z tego odpowiedniej postawy moralnej, w tym bezwarunkowego szacunku wobec drugiego człowieka.

Więcej o protestantyzmie

Zobacz filmy związane z tematem "reformacja i protestantyzm"

EWST online: Dzień (?) Kobiet w Kościele?
EWST online: Inne Kościoły Królowej Elżbiety II: Kościół Szkocji, Kościół Walii i tzw. Dissenters
EWST online: Wszystko co chcecie wiedzieć o anglikanizmie, ale nie macie kogo zapytać
EWST online: Od Cieszyna do Rakowa: Turystycznym szlakiem Reformacji w Małopolsce
EWST online: Nie tylko Piłsudski i Beck. (Mało) Znani Polacy-ewangelicy w XIX i XX wieku
MATW online: Święci czy przeklęci? Rzecz o czołowych heretykach Reformacji
Salon Wzajemnego Szacunku | Święta po ewangelicku
EWST online: Remonstranci: Od liberalnych kalwinistów do liberalnych chrześcijan
EWST online: "Przemawianie poprzez milczenie". Czy Luter był mistykiem i co na to Dietrich Bonhoeffer?
EWST online: Prawda wszystko zwycięży? O Husie i potrzebie reformacji
EWST online: Grzech to tylko zepsute dobro: Jak grzeszyć tak śmiało jak Luter?
MATW online: Reformacja jest kobietą - o feminizmie, Strajku Kobiet i służbie Bogu
EWST online: Co mają Indie do Cieszyna? Pietyści na Śląsku Cieszyńskim
EWST online: Boże Narodzenie - święta dla ciała i duszy
Pół chleba - Rozważanie adwentowe
MATW online: Carl Theodor Dreyer - protestancki mistyk filmowy
EWST online: Ewangelikalizm - a cóż to za sekta?
Dni Reformacji 2020. Sojusz konserwatywnych protestantów i katolickich tradycjonalistów?
Dni Reformacji 2020. Czy Kalwin się uśmiechał?
Wykład inauguracyjny "Jezuici i protestanci - odwieczni wrogowie czy sprzymierzeńcy", prof. WSB dr hab. Jerzy Kochanowicz
EWST online: Kalwiński Wrocław. Ludzie, miejsca, teologia
MATW online: Z dziejów warszawskiego luteranizmu: Karol August Freyer i Oskar Kolberg
VIII Festiwal Kultury Protestanckiej "Przestrzenie wolności" 2018
Rozmowa o wolności
VII Festiwal Kultury Protestanckiej "500 lat Reformacji"
Dietrich Bonhoeffer w cytatach
Nie tylko Luter - Reformacja w judaizmie, katolicyzmie i protestantyzmie
Kościół bez Boga, Bóg bez Kościoła. O potrzebie nowej Reformacji
Bonhoeffer w XXI wieku
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 - "Czego człowiek żąda od Boga?"