Nowy Testament

nowy testament

Nowy Testament to zestaw dwudziestu siedmiu ksiąg, napisanych przez kilkunastu autorów w I i II wieku po Chrystusie. Nazwa ?Nowy Testament? wywodzi się od greckiego tłumaczenia hebrajskich słów ???? ???? (brit chadasza), oznaczających dosłownie ?przymierze nowe?. Najstarsze nowotestamentowe manuskrypty pochodzą z II wieku. Odpisy całości treści ksiąg NT datowane są na IV wiek.

Na księgi Nowego Testamentu składają się cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzieje Apostolskie, dwadzieścia jeden Listów (pism skierowanych do chrześcijańskich wspólnot lub do pojedynczych osób) oraz Objawienie (Apokalipsa) Jana.

NT jest głównym źródłem chrześcijańskiej doktryny i etyki, zawiera też teksty fundamentalne dla zrozumienia historii Kościoła oraz historii powszechnej.

Zobacz filmy związane z tematem "Nowy Testament"

EWST online: Budda, Jezus i Piotr chodzą po wodzie
MATW online: Niemoralność seksualna pierwszego Kościoła
EWST online: "Języki są znakiem dla niewierzących" 1 Kor 14,22
EWST online: Tradycja ustna w Mt 8:28-34
MATW online: Anatomia i układ ruchowy światopoglądu
EWST online: Językowy obraz matki w Ewangelii Łukasza. Część II
EWST online: Językowy obraz matki w Ewangelii Łukasza
EWST online: "Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą". Interpretacja 1 Kor 14,34-35
EWST online: Judasz - nie taki, jak go malują
EWST online: Geneza Ewangelii synoptycznych
EWST online: Jezus naszą... Matką?
EWST online: Pierwsze polskie przekłady Biblii
EWST online: Romulus, Budda, Jezus i inni. Boski początek i koniec człowieka
MATW online: Apostoł Paweł - świadek, misjonarz, teolog
MATW online: Wiara. Studium przypadku
EWST online: Jak żyć? Propozycje buddyzmu zen i chrześcijaństwa
EWST online: Piękny czy wierny? Jak oceniać przekłady biblijne
MATW online: Kościół i władza w ujęciu apostoła Pawła
EWST online: Jaką miłością Piotr kochał Jezusa? Agape pod lupą
EWST online: Rozdarta zasłona - nierozdarta szata
Biblioteka EWST: Biblia zrozumiała dla każdego?
Biblioteka EWST: Do czego mogą się przydać komentarze biblijne?
Biblioteka EWST: Czy potrzebujemy różnych przekładów Biblii?