Rekrutacja online krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy (Wypełnienie danych oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe.)
 2. Załącz do formularza
  • fotografię zgodną z parametrami podanymi w formularzu
   Kolorowa fotografia cyfrowa wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi (236px x 295px).
  • skan świadectwa dojrzałości (w formacie .pdf, wszystkie strony w jednym pliku)
   (Czynność skanowania nie jest skomplikowana – TUTAJ znajdziesz instrukcję łatwego wykonania skanu za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie.)
 3. Wyślij formularz rejestracyjny
 4. Przygotuj (jeśli potrzeba zeskanuj) pozostałe wymagane dokumenty w formie cyfrowej:
  • orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką
 5. Poczekaj na kontakt z Biura Rekrutacji w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.
  (Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata, jego zaangażowanie w służbę, życie kościoła i społeczne oraz motywacje, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.)
 6. Prześlij wymagane dokumenty do Dziekanatu. (Prześlij skany na e-mail rekrutacja@ewst.pl, podając w temacie maila swoje imię i nazwisko)
 7. Przygotuj dowód osobisty do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. Zgłoś się na rozmowę rekrutacyjną online.

Zgodnie z obowiązującym prawem kopia / odpis świadectwa dojrzałości wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem. W tym celu należy:

 1. dostarczyć do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości osobiście albo pocztą (oryginał zostanie zwrócony po jego uwierzytelnieniu) lub
 2. przesłać kopię świadectwa dojrzałości z notarialnym poświadczeniem zgodności (poświadczenie może być dokonane przez notariusza na fizycznej kopii dokumentu – wówczas przesyłamy je pocztą tradycyjną lub na kopii elektronicznej poprzez opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym notariusza – poświadczony w ten sposób dokument można załączyć do arkusza rejestracyjnego lub przesłać w późniejszym terminie na adres rekrutacja@ewst.pl).

W celu uzyskania potwierdzenia zgodności z oryginałem należy udać się do wybranej przez siebie kancelarii notarialnej. Ich spis można znaleźć na stronie: https://krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza


Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji lub problemy z wypełnieniem formularza, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji EWST telefonicznie (71 346 99 00 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00) lub mailowo: rekrutacja@ewst.pl. Możesz też zadać nam pytanie na chacie dostępnym w prawym dolnym rogu naszej strony www.

Życzymy powodzenia!