Wszelkie płatności związane z edukacją w EWST należy wykonywać na poniższy numer konta lub online, podając w tytule rodzaj wpłaty oraz imię i nazwisko osoby zobowiązanej do jej dokonania (kandydata, studenta lub wolnego słuchacza).

Numer konta:
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
ul. św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

PKO BP S.A. III Odział Wrocław
numer rachunku: 33 1020 5242 0000 2802 0175 9737


Zapłać online
Kategoria wpłaty (np. czesne za miesiąc..., opłata za legitymację):
Dodatkowy opis (np. imię i nazwisko osoby, ktorej dotyczy wpłata
Email wpłacającego:
Kwota:
 
Opłata za legitymację studencką

W EWST obowiązuje elektroniczna legitymacja studencka. Koszt legitymacji to 22 złote. Opłaty za legitymację powinny być dokonywane online lub przelewem na rachunek bankowy Uczelni. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata oraz cel przelewu.

Prosimy o dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za legitymację, najpóźniej w dniu rozmowy rekrutacyjnej.


Opłaty za studia – czesne

Większa część kosztów studiów w EWST pokrywana jest z darowizn kościołów i zborów z całego świata. Studenci pokrywają tylko część kosztów nauki.

Dogodny system stypendialny umożliwia znaczne, bądź też całkowite pokrycie opłat za studia.

Opłata dla rozpoczynających studia niestacjonarne w roku akademickim 2024/25 wynosi 3900 złotych za rok akademicki i dokonywana jest w postaci 10 miesięcznych zaliczek w wysokości 390 złotych.

Przy jednorazowej wpłacie całej kwoty przysługuje zniżka 10%, przy jednorazowej wpłacie połowy kwoty przysługuje zniżka 5%.

Wiele kościołów i wspólnot wspiera finansowo swoich studentów. Chcąc studiować w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej warto poprosić o wsparcie swój macierzysty kościół.

W przypadku wydarzeń losowych uniemożliwiających regularne opłaty możliwe jest uzyskanie zwolnienia z opłat, bądź też rozłożenie ich na dogodne raty.

W tytule przelewu należy umieścić informację "CZESNE – licencjat – imię i nazwisko".

Wpłaty ze wspólnot, kościołów, zborów bądź od osób wspierających naukę studenta w EWST należy dokonywać online lub na konto EWST z tytułem przelewu "wsparcie – CZESNE – imię i nazwisko".


Wolni słuchacze – opłaty
  1. Opłata dla wolnych słuchaczy wynosi
    • dla słuchacza zapisanego na jeden przedmiot – 395 zł,
    • dla słuchacza zapisanego na dwa przedmioty – 700 zł (350 zł za przedmiot),
    • dla słuchacza zapisanego na trzy zajęcia – 1000 zł (333,33 zł za przedmiot).
  2. Opłata jest dokonywana w całości przed rozpoczęciem zajęć lub – za zgodą kanclerza – w dwóch ratach.
  3. Opłaty powinny być dokonywane online lub przelewem na rachunek bankowy z dopiskiem "CZESNE – wolny słuchacz"

Wszystkie sprawy dotyczące opłat należy ustalać z Kanclerzem EWST

Kanclerz – Marek Kucharski
Email: m.kucharski@ewst.edu.pl
Telefon: 71 346 99 00
Fax: 71 346 99 50

W EWST można liczyć na stypendia oraz inne sposoby zmniejszenia opłat lub nawet bezpłatnego studiowania!

Zobacz informację o stypendiach oraz konkursach, w których można wygrać bezpłatny indeks i STUDIUJ ZA DARMO W EWST!