Marta Trojanowska-GołkaProwadzone przedmioty

  • Język angielski

email: m.trojanowska-golka@ewst.pl

Marta Trojanowska-Gołka absolwentka filologii angielskiej UW. Prowadzi Centrum Językowe 5o?clock. Metodyk, współpracuje z ITN w Bournemouth, które kształci przyszłych nauczycieli języka angielskiego pełniących posługę misyjną na całym świecie.

Współpracuje z EWST od 2009 roku.