Prowadzone przedmioty

  • Technologia informacyjna

tel: 71 346 99 00

email: j.gacka@ewst.edu.pl

ORCID ID:0000-0001-7133-5420

Absolwentka EWST (2012) oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filozofia, specjalizacja komunikacja społeczna (2014).

Ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie wykorzystywania nowych technologii do celów komunikacyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia i wykłady w tym zakresie. Specjalizuje się w wyszukiwaniu, analizie i weryfikacji informacji.

Z EWST współpracuje od 2012 roku. Koordynuje działania z zakresu promocji i media relations oraz opiekuje się stroną internetową uczelni, mediami społecznościowymi i narzędziami do nauki zdalnej.

Mąż Grzegorz, córka Aleksandra, syn Stanisław, koty Kira i Kepler.

Zainteresowania badawcze:

  • nowe technologie w edukacji wyższej
  • kształcenie ustawiczne i jego wpływ na jakość życia
  • język i różne formy komunikacji
  • stereotypy i ich rola w społeczeństwie
  • popkultura
  • AI

Filmy

Zobacz więcej>>

Wybrana bibliografia

ARTYKUŁY:

Seniorzy w świecie urządzonym przez młodych i dla młodych. Społeczne i kulturowe konstruowanie roli osoby starszej we współczesnym świecie [w:] Theologica Wratislaviensia Vol. 10 (2015), Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne, Wrocław 2015, s. 15-25

Polscy seniorzy w sieci: wirtualna złota jesień? Korzystanie przez osoby dojrzałe z Internetu i nowych technologii [w:] Konteksty Społeczne, Vol. 5, no. 1 (9), Lublin 2017, s. 88-94

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE:

Seniorzy i internet [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 3, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s.267-268.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 3, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s.554-555

Światowy Dzień Choroby Parkinsona [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 3, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s.555-556

Gerontologia pastoralna [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 1, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s. 533-534