Nowy Testament to zestaw dwudziestu siedmiu ksiąg, napisanych przez kilkunastu autorów w I i II wieku po Chrystusie. Nazwa „Nowy Testament” wywodzi się od greckiego tłumaczenia hebrajskich słów ברית חדשה (brit chadasza), oznaczających dosłownie „przymierze nowe”. Najstarsze nowotestamentowe manuskrypty pochodzą z II wieku. Odpisy całości treści ksiąg NT datowane są na IV wiek.

Na księgi Nowego Testamentu składają się cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzieje Apostolskie, dwadzieścia jeden Listów (pism skierowanych do chrześcijańskich wspólnot lub do pojedynczych osób) oraz Objawienie (Apokalipsa) Jana.

NT jest głównym źródłem chrześcijańskiej doktryny i etyki, zawiera też teksty fundamentalne dla zrozumienia historii Kościoła oraz historii powszechnej.

Zobacz filmy związane z tematem „Nowy Testament”

Subskrybuj nasz kanał Youtube