Opis przedmiotu

Wstęp do Starego Testamentu I skupia się na pierwszych księgach ST, poświęconych początkom świata i historii Izraela. To właśnie w tych księgach zawarte zostały najbardziej znane biblijne opowieści, które na stałe weszły do kulturowego kodu zachodniego świata – o stworzeniu świata, początkach ludzkości, grzechu Adama i Ewy, wieży Babel, Potopie, Sodomie i Gomorze, Józefie i jego braciach, Mojżeszu i wyjściu z Egiptu, czasach Sędziów czy Dawidzie i Goliacie.

Przedmiot pozwala na zapoznanie się z metodami interpretacji Starego Testamentu oraz symboliką języka używanego w najstarszych księgach Biblii. Omawiane są także wybrane problemy literacko-teologiczne, z którymi można zetknąć się podczas lektury ST. Forma konwersatorium umożliwia nie tylko zyskanie wiedzy ale także aktywny udział i dyskusję na temat omawianych problemów.

Wstęp do Starego Testamentu I obejmuje następujące Księgi: tzw. Pięcioksiąg czyli Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, 1 i 2 Księga Samuela, 1 i 2 Księga Królewska, 1 i 2 Księga Kronik.

Podczas zajęć można dowiedzieć się między innymi czym było Tohu wa-bohu, kim byli Benei Ha’Elohim, jak zorganizowana była konfederacja klanów Izraela, czym była opłata przedślubna/moher i jak to było być kobietą w czasach ST, co łączy boginię Hekat z plagą żab, co wspólnego miał koszyk Mojżesza z Arką oraz wielu innych  ciekawych rzeczy.

Konwersatorium prowadzone jest ze swadą i ogromną erudycją, prowadzący wymaga od uczestników myślenia i przemyślenia tematów, sam dając po temu dobry przykład. Namawiam.
(R. Kasprzykowski, student EWST)

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z metodami interpretacji Starego Testamentu
  • uczą się stosować metody interpretacyjne w celu praktycznego odczytania wybranych tekstów (głównie narracji) Starego Testamentu
  • poznają z symbolikę języka w wybranych narracjach Starego Testamentu
  • uczą się rozwiązywania wybranych problemów literacko-teologicznych
  • zyskują wiedzę z zakresu biblistyki odnoszącą się do praktycznej interpretacji ksiąg narracyjnych Starego Testamentu
  • zyskują wiedzę na temat podstawowych instytucji starotestamentowego Izraela

Zobacz artykuły: