Opis przedmiotu

Wstęp do egzegezy Pisma Świętego, zwany czasami introdukcją, to początek przygody z naukowym analizowaniem Biblii.

Słowo egzegeza pochodzi z języka greckiego (ἐξήγησις exḗgēsis  – wyjaśnienie, wyprowadzenie)  i oznacza badanie oraz krytyczną interpretację tekstów. Terminu tego na ogół używa się w związku z tekstami znaczącymi dla danej religii (święte księgi) oraz utworami hagiograficznymi (opowiadającymi o żywotach świętych).

Podczas zajęć studenci poznają podstawowe narzędzia niezbędne do naukowej analizy tekstu i wykorzystując te metody przyglądają się najciekawszym oraz najbardziej kontrowersyjnym fragmentom Pisma Św.

Przedmiot ma formę konwersatorium, co pozwala na samodzielne przeprowadzanie zajęć egzegetycznych.

Bardzo polecam Wstęp do egzegezy Pisma Świętego. Dzięki tym zajęciom szybko i gruntownie uświadomicie sobie, jak z wykorzystaniem metod naukowych dokonywać egzegezy tekstu, oraz jak niesamowicie ciekawe i zajmujące jest to zadanie.
(Remigiusz K., student EWST)

Podczas zajęć studenci:

  • zyskują informacje z dotyczące genezy i historii Nowego Testamentu oraz jego najważniejszych apokryfów
  • zapoznają się z głównymi metodami interpretacji ksiąg narracyjnych NT
  • uczą się praktycznego zastosowania tych metod m.in. w pracy kaznodziejskiej i duszpastersko – misyjnej

Zobacz artykuły: