Opis przedmiotu

Teologia Nowego Testamentu otwiera przed uczestnikami furtki do nowych interpretacji najważniejszych wydarzeń i symboli NT.

Podczas wykładów prowadzący porusza między innymi następujące problemy: jakie są symboliczne a jakie historyczne wątki zmartwychwstania Jezusa? Czy Ewangelie na pewno, jasno definiują dzień i moment Jego śmierci? Jakie wnioski płyną różnic opisu ostatniej wieczerzy w poszczególnych Ewangeliach?

Prowadzący podczas wykładów zarysowuje różnorodne perspektywy interpretacyjne: historyczną, kontekstualną, semiotyczną, eklezjologiczną, apologetyczną, kanoniczną. W kontekście przedmiotu uczestnicy zapoznają się z elementami chrystologii, pneumatologii, soteriologii, eklezjologii i eschatologii.

Teologia Nowego Testamentu to intelektualna wędrówka przez wszystkie ewangelie ścieżkami teologicznych wątków które z każdym kolejnym krokiem, każdym kolejnym wykładem, okazują się znacznie bardziej kręte i pogmatwane niż to się wydaje z początku. To to z pewnością zaledwie początek podróży, zbiór drogowskazów i opisów szlaków, którymi można w późniejszym czasie samodzielnie podążać.
(T. Mielczyński, student EWST)

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z omówieniem głównych składowych teologii Nowego Testamentu
  • poznają główne interpretacje wybranych aspektów teologii NT i ich zastosowanie praktyczne
  • analizują argumenty obecne w dyskusji teologicznej nad NT, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia
  • uzyskują świadomość złożoności uprawiania teologii NT i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów teologicznych

Zobacz artykuły: