Opis przedmiotu

Sztuka przemawiania to wspólne ćwiczenia, inspirujące warsztaty i praktyczna wiedza dotycząca także komponowania wypowiedzi w dobie nowych mediów i Internetu, bo mimo rewolucji technologicznej i komunikacyjnej pewne klasyczne zasady pozostają niezmienne. Bo każda przemowa musi mieć swoją kompozycję, bo każda argumentacja powinna być przeprowadzona według odpowiednich

Nie bez znaczenia jest też możliwość poznania kilku kluczowych w erystyce pojęć i definicji. Podczas zajęć można dowiedzieć się między innym, czym dla dobrej mowy są narratio i partito, czemu służy refutacja i czy zakończenie różni się czymś od epilogu czy konkluzji.

Umiejętność mówienia tak aby nas słuchano nie musi być wrodzona. Każda dobra mowa podlega ustalonym już w starożytności zasadom, zasady te jednak potrzebują człowieka, który tchnie w ich sztywny szkielet ogień i ducha. Sztukę przemawiania trzeba ćwiczyć i praktykować, ale dobrze jest – zanim zacznie się przemawiać – poznać jej ścisłe reguły –  temu właśnie służą te zajęcia.
(T. Mielczyński, student EST)

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z zasadami przygotowywania i wygłaszania wystąpień publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu eklezjalnego)
  • kształcą umiejętności oratorskie
  • rozwijają kompetencje komunikacyjne przydatne w działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, charytatywnej i społecznej
  • pozyskują kompetencje komunikacyjne niezbędne do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i eklezjalnym, potrafi inspirować i organizować proces rozwoju innych osób
  • uczą się wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać w swoich przemowach informacje z różnych źródeł, w tym elektronicznych

Zobacz artykuły: