Opis przedmiotu

Język grecki jest bardzo ważny dla studentów teologii, ponieważ dzięki poznaniu podstaw i reguł tego języka mogą oni samodzielnie czytać Nowy Testament w oryginale, a także oceniać jakość różnych przekładów. W Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej język grecki jest wprowadzony na II roku studiów.

Podczas zajęć, które mają charakter ćwiczeń, studenci poznają odmianę koine języka greckiego czyli tę, w której zostały spisane księgi Nowego Testamentu. Nauka odbywa się poprzez poznawanie słów i fraz greckich, elementów składni i gramatyki istotnych dla zrozumienia treści oraz poprzez próby samodzielnych tłumaczeń tekstów NT.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z podstawami fleksji i składni greki Nowego Testamentu
  • poznają podstawowe terminy teologiczne występujące w Nowym Testamencie
  • uczą się praktycznego zastosowania tych metod m.in. w pracy kaznodziejskiej i duszpastersko – misyjnej
  • tłumaczą proste teksty w języku greckim Nowego Testamentu

Zobacz artykuły: