Świadomość kształtowania się doktryny, sporów teologicznych i wpływu, jakie miały różne tradycje na politykę, kulturę i moralność jest niezbędna nie tylko studentom teologii, ale każdemu kto poważnie traktuje swoją przynależność religijną. Historia Kościoła jest w EWST nie tylko przedmiotem obowiązkowym dla studentów, ale także bardzo chętnie wybieranym przez wolnych słuchaczy.

Historia Kościoła w EWST to przedmiot, który omawia nie tylko główne nurty i zjawiska z dziejów chrześcijaństwa, ale także ukazuje dziedzictwo różnorodności teologicznej, liturgicznej czy kulturowej, zawarte w historii nawet niewielkich lub krótko funkcjonujących ruchów.

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładów, w trakcie których możliwe jest zadawanie pytań oraz dyskusja.

Podczas zajęć studenci:

 • poznają dzieje Kościoła od jego początków do XX w., a w szczególności następujące tematy:
   • początki chrześcijaństwa
   • średniowieczny rozwój Kościoła i debaty teologiczne z tego okresu
   • Wielka Schizma, Reformacja, kontrreformacja i inne podziały Kościoła
   • wojny religijne
   • wpływ humanizmu i Oświecenia na rozwój chrześcijaństwa
   • druga Reformacja i powstanie ewangelikalizmu
   • przebudzenia oraz ruch charyzmatyczny
   • historia reformacji na ziemiach polskich
   • aktualne tematy związane z historią Kościoła
 • uzyskują informacje na temat różnych wspólnot chrześcijańskich, powstających na przestrzeni dziejów oraz współcześnie
 • poznają sylwetki najważniejszych i najbardziej wpływowych przywódców religijnych, duchownych i teologów

Wykłady są prowadzone z ogromną swadą i erudycją, błyskotliwie. Dostarczają wielu ciekawych i ważkich informacji. Prowadzący nawet o trudnych tematach mówi ogromnym wyczuciem ich złożoności, zachowując obiektywizm i szacunek wobec przedstawianych poglądów czy kierunków rozwoju chrześcijaństwa.
(R. Kasprzykowski, student)

Zobacz artykuły: