Etyka teologicznaOpis przedmiotu

Etyka jest to krytyczna refleksja nad postępowaniem człowieka. Etyka filozoficzna bada jego postępowanie przede wszystkim w relacji do samego siebie, do innych osób czy istot żywych oraz do świata.

Etyka teologiczna za kluczową dla całego postępowania człowieka uznaje jego relację z Bogiem. Etyka filozoficzna odwołuje się jedynie do naturalnych, przyrodzonych źródeł poznania (doświadczenie, rozumowanie). Etyka teologiczna odwołuje się także do nadprzyrodzonego objawienia, w chrześcijaństwie w szczególności – do Biblii.

Podczas zajęć studenci:

  • zapoznają się z głównymi założeniami i zasadami protestanckiej i ewangelikalnej etyki teologicznej,
  • poznają stanowiska jakie przyjmuje ona wobec wybranych problemów moralnych,
  • przeprowadzają analizę etyczno-teologiczną szczegółowych problemów moralnych
  • uczą się artykułować własne wartości i przekonania moralne
  • prowadzą dialog światopoglądowy z poszanowaniem innych poglądów
  • nabywają umiejętności otwartego, interdyscyplinarnego podchodzenia do rozwiązywanych problemów etycznych

Zobacz artykuły: