Opis przedmiotu

Elementy życia duchowego to przedmiot o charakterze praktycznym, który łączy w sobie wiele dziedzin. Przygotowuje on studentów zarówno do pracy z innymi ludźmi, jak i do analizy otaczającego nas świata. Dostarcza podstawowej wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących życia chrześcijańskiego takich jak antropologiczno-teologiczne podstawy życia duchowego, pobożność, systemy etyczne czy kultura. Podejmuje też kwestie zagrożeń dla chrześcijańskiego życia i sposobów radzenia sobie z nimi.

Zajęcia mają formę konwersatorium.

Podczas zajęć studenci:

  • uzyskują wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących życia chrześcijańskiego
  • poznają rolę refleksji teologicznej w kształtowaniu kultury i mediów
  • uczą się praktycznego zastosowania tych metod m.in. w pracy kaznodziejskiej i duszpastersko – misyjnej
  • omawiają i ustosunkowują się do różnych podejść związanych z problematyką życia chrześcijańskiego
  • uczą się prowadzić dialog światopoglądowy i ekumeniczny
  • dokonują analizy i oceny współczesnych zagadnień kulturowych i problemów życia duchowego.

Zobacz artykuły: