Opis przedmiotu

Duszpasterstwo jest w istocie praktycznym zastosowaniem teologii. Przedmiot ten przydatny będzie osobom które chcą pracować bezpośrednio z ludźmi.

W ramach wykładów uczestnicy poznają podstawowe pojęcia pozwalające usystematyzować proces poradnictwa duchowego, rodzinnego, osobistego. Podczas ćwiczeń praktycznych trenowane są  techniki i zasady przeprowadzania procesu pomocowego.  Wśród poruszanych tematów znajdują się między innymi:

  • rola poradnictwa w kościele
  • holistyczna wizja funkcjonowania człowieka w aspekcie zdrowia psychiczno-duchowego
  • rozwój emocjonalno-duchowy pomagającego
  • zagadnienia rodzinne i społeczne w poradnictwie chrześcijańskim

Należy pamiętać, że z perspektywy chrześcijańskiej rola doradcy sprowadza się do towarzyszenia potrzebującemu w jego drodze do rozwiązania problemu, osiągnięcia dojrzałości umysłowej, emocjonalnej czy duchowej, dlatego w szczególnych przypadkach duszpasterstwo i poradnictwo chrześcijańskie powinny być dopełnieniem profesjonalnej terapii. Zajęcia z przedmiotu duszpasterstwo bardzo jasno to uświadamiają.
(T. Mielczyński, student)

Podczas zajęć studenci:

  • poznają formy duszpasterstwa stosowanego w różnych tradycjach eklezjalnych
  • uczą się określać i oceniać aktualne wyzwania w zakresie duszpasterstwa
  • nabywają umiejętności twórczego włączania się w działania duszpasterskie w kościele i społeczeństwie
  • zapoznają się z zasadami i ćwiczą metody motywowania innych do osobistego rozwoju duchowego i do służby
  • spotykają się z duszpasterzami i liderami różnych wspólnot chrześcijańskich

Zobacz artykuły: