Dogmatyka IIOpis przedmiotu

Dogmatyka II to kontynuacja przedmiotu Dogmatyka I.  Podczas wykładów i ćwiczeń uczestnicy zapoznają się z takimi subdyscyplinami teologicznymi jak chrystologia, pneumatologia, eklezjologia, soteriologia czy eschatologia. Dogmatyka II zawiera także wyjaśnienie relacji między teologią a innymi dyscyplinami nauki: etyką, filozofią, naukami ścisłymi, humanistycznymi i społecznymi.

W ramach ćwiczeń z tego przedmiotu wykonywane są praktyczne zadania związane z duszpasterskim zastosowaniem różnych zagadnień teologicznych, odbywają się też dyskusje poświęcone współczesnym problemom związanym z wiarą i kościołem.

Na bogatej liście omawianych i dyskutowanych lektur znajduje się bardzo wiele tekstów autorstwa Dietricha Bonhoeffera – przedmiot pomaga lepiej poznać dorobek urodzonego we Wrocławiu niemieckiego teologa i duchownego ewangelickiego.

Podczas zajęć studenci:

  • poznają główne działy teologiczne, ich zastosowanie, wzajemne relacje oraz miejsce w systemie teologicznym
  • zdobywają wiedzę na temat podstawowych dogmatów chrześcijańskich, w ujęciach różnych teologii
  • uczą się analizować i oceniać teksty teologiczne oraz rozpoznawać ich założenia, główne tezy, argumentację
  • wykorzystując odpowiednie metody opracowują dane teologiczne i wskazują ich praktyczne zastosowanie w duchu ekumenicznym
  • poznają terminologię teologiczną stosowaną w instytucjach kościelnych

Zobacz artykuły: