Opis przedmiotu

Uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami teologicznymi jak misja Boga (prolegomena), piękno Boga (osoba i dzieło Boga), dzieci Boga (człowiek i grzech), Słowo Boże (objawienie, Biblia). Dogmatyka I zawiera także elementy analizy tekstów i argumentów  teologicznych oraz przedstawienie  głównych działów współczesnej teologii.

W ramach ćwiczeń z tego przedmiotu uczestnicy biorą udział w nabożeństwach kościołów chrześcijańskich różnych denominacji, mają też okazję do bezpośredniej dyskusji z pastorami, księżmi i liderami.

Jak wiadomo Boga rozumem ludzkim ogarnąć nie sposób. Natomiast można w sposób rozumowy, korzystając z logiki i Biblii badać doktryny, kanony i dogmaty wiary. Dogmatyka I na EWST poszerza horyzonty i otwiera furtki do wyjścia poza Dogmat.
(T. Mielczyński, student EWST)

Podczas zajęć studenci:

  • poznają główne działy teologiczne, ich zastosowanie, wzajemne relacje oraz miejsce w systemie teologicznym
  • zdobywają wiedzę na temat podstawowych dogmatów chrześcijańskich, w ujęciach różnych teologii
  • uczą się analizować i oceniać teksty teologiczne oraz rozpoznawać ich założenia, główne tezy, argumentację
  • wykorzystując odpowiednie metody opracowują dane teologiczne i wskazują ich praktyczne zastosowanie w duchu ekumenicznym
  • poznają terminologię teologiczną stosowaną w instytucjach kościelnych

Zobacz artykuły: