Dokumenty do pobrania

Raport samooceny EWST – ocena programowa kierunku teologia, profil praktyczny, studia niestacjonarne I stopnia 

Statut

Statut Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Uchwała Rady UE w sprawie zmiany statutu  Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju EWST

Uchwała Senatu ws. przyjęcia strategii rozwoju rozwoju EWST

Prawa autorskie

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji EWST

Uchwała Senatu ws. przyjęcia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji EWST

Korzystanie z infrastruktury badawczej

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej EWST

Uchwała Senatu ws. przyjęcia regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej EWST

Regulamin studiów

Regulamin studiów EWST

Uchwała Senatu nr ws. zmiany regulaminu studiów EWST

Świadczenia dla studentów

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Zarządzenie Rektora ws. przyjęcia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Regulamin wypłacania świadczeń dla studentów z funduszu stypendialnego Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Zarządzenie Rektora ws. przyjęcia regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Zasady i tryb przyjmowania na studia

Arkusz rejestracyjny 2024/2025

Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie Rektora w sprawie wyznaczenia terminów rozmów rekrutacyjnych

Zarządzenie Rektora w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych

Program studiów

Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie przyjęcia programu studiów dla kierunku studiów teologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Program studiów (obowiązuje studentów rozpoczynających studia po 1.10.2019 r.)

Program kształcenia (obowiązuje studentów rozpoczynających studia po 1.10.2018 r.)

Profil absolwenta

Profil absolwenta EWST

Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w sprawie przyjęcia profilu absolwenta EWST

Odpłatność za usługi edukacyjne

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne

Inne dokumenty

Zarządzenie Rektora EWST w sprawie organizacji pracy na uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024