04/02/2022

Filmoterapia – nowy cykl Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku

Międzykulturowa Akademia Trzeciego Wieku zaprasza na nowy cykl otwartych spotkań. Filmoterapia to wykorzystanie filmów jako wsparcia rozwiązywania problemów psychospołecznych i poprawy jakości życia.

Udział w filmoterapii pozwala na zrelaksowanie się, rozładowanie frustracji, zmniejszenie depresji i stanów lękowych. Buduje motywację do życia, zmienia nastawienie i niweluje agresywne zachowania. Często filmoterapia zastępuje niebezpieczne lub szkodliwe aktywności. Kontakt ze sztuką pozwala na uwolnienie negatywnych emocji, zakomunikowanie ich otoczeniu oraz odszukanie sposobu na radzenie sobie z nimi.

Z punktu widzenia społecznego, zajęcia terapii zajęciowej dają możliwość zacieśnienia relacji interpersonalnych z innymi uczestnikami, redukując poczucie alienacji i wyobcowania. Osoby uczestnicząe w zajęciach chętniej otwierają się na nowe doświadczenia i podejmują różne aktywności życiowe.

Filmoterapia ma też funkcję edukacyjną – kontakt ze sztuką pozwala na zachowanie i rozwijanie sprawności intelektualnej. Ponadto wzbogaca życie wewnętrzne człowieka i rozwija poczucie piękna i wrażliwości.

W tym roku przewidujemy 10 spotkań w ramach cyklu Filmoterapia (szczegółowy program można znaleźć w kalendarzu MATW).

Projekcje poszczególnych filmów są poprzedzone wprowadzeniem, podczas którego przedstawiane są sylwetki twórców oraz inne informacje związane z filmem. Po zakończeniu projekcji odbywa się dyskusja oraz dzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami. Wstęp na spotkania jest wolny i nie wymaga zapisów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w filmoterapii oraz w innych projektach MATW .

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Krótka refleksja na koniec roku

Stephen Hawking, znany brytyjski fizyk, pod koniec swojego długiego życia wzbudził wiele kontrowersji, twierdząc, że wprawdzie nie jest w stanie udowodnić, że Boga nie ma, ale potrafi wykazać, że Wszechświat powstał sam z niczego i Bóg przy wyjaśnianiu powstania Wszechświata nie jest nam do niczego potrzebny.

Mural, Drzewo Życia

Księga Rodzaju, w drugim opisie stworzenia, umieszcza drzewo życia w samym środku Ogrodu Eden. Daje ono zdrowie i życie tym, którzy spożywają jego owoce.

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

czytaj więcej