Kadra

j_gacka

mgr Joanna Gacka

godziny konsultacji

Prowadzone przedmioty

  • Technologia informacyjna

Absolwentka EWST (2012) oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filozofia (2014, specjalizacja komunikacja społeczna). Doktorantka na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie wykorzystywania nowych technologii do celów komunikacyjnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia i wykłady w tym zakresie. Specjalizuje się w wyszukiwaniu, analizie i weryfikacji informacji.

Z EWST współpracuje od 2012 roku. Koordynuje działania z zakresu promocji i media relations oraz opiekuje się stroną internetową uczelni, mediami społecznościowymi i narzędziami do nauki zdalnej.

Mąż Grzegorz, córka Aleksandra, syn Stanisław, koty Kira i Kepler.

Zainteresowania naukowe:
  • wykorzystywanie nowych technologii do zapobiegania wykluczeniu społecznemu m.in. seniorów
  • kształcenie ustawiczne i jego wpływ na jakość życia
  • język i niewerbalne formy komunikacji
  • stereotypy i ich rola w społeczeństwie
  • popkultura

Bibliografia

ARTYKUŁY:

Seniorzy w świecie urządzonym przez młodych i dla młodych. Społeczne i kulturowe konstruowanie roli osoby starszej we współczesnym świecie [w:] Theologica Wratislaviensia Vol. 10 (2015), Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne, Wrocław 2015, s. 15-25

Polscy seniorzy w sieci: wirtualna złota jesień? Korzystanie przez osoby dojrzałe z Internetu i nowych technologii [w:] Konteksty Społeczne, Vol. 5, no. 1 (9), Lublin 2017, s. 88-94

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE:

Seniorzy i internet [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 3, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s.267-268.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 3, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s.554-555

Światowy Dzień Choroby Parkinsona [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 3, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s.555-556

Gerontologia pastoralna [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 1, A. Zych (red.), Katowice: Thesaurus Silesiae 2017, s. 533-534