Cenimy Twoje doświadczenie!

Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji, czy dzięki uczeniu się w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej kandydat na studia osiągnął efekty uczenia się określone w programie studiów danego kierunku studiów.

Uznawanie efektów uczenia się

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej

Protokół z posiedzenia komisji walidacyjnej