Biblistyka

judaizm

Judaizm należy do religii monoteistycznych, czyli opierających się na wierze w jednego Boga. Jest on najstarszą z religii Abrahamowych, a jego wyznawców można spotkać na całym świecie, choć jest on najsilniej związany z Żydami jako narodem. Religia pełniła m.in. ogromną rolę w żydowskich diasporach.

Obecnie wyróżnia się wiele odłamów judaizmu w tym ortodoksyjny, liberalny, konserwatywny, humanistyczny czy mesjanistyczny. 

Najbardziej znanym aspektem judaizmu są obrzędy religijne oraz kultura związana z odmiennym stylem życia wyznawców tej religii. Bogactwo kultury żydowskiej ma jednak swoje źródło nie tylko w przepisach religijnych, ale także w adaptowaniu się poszczególnych grup wyznawców judaizmu do życia w odmiennych kulturowo społecznościach, przy równoczesnym zachowywaniu własnych tradycji i obrzędów.

Zobacz filmy związane z tematem "judaizm"

EWST online: Dekalog krok po kroku, cz. 4
EWST online: Alef, Bet języka hebrajskiego
EWST online: Chanuka – świeczki, pączki i naprawianie świata
MATW online: Filozofia żydowska w zachodniej humanistyce. Lévinas i Fromm o hebrajskim humanizmie
MATW online: Święto Pesach od kuchni, czyli co z tą macą?
MATW online: Ner tamid - koncepcja światła w kulturze żydowskiej
Salon Wzajemnego Szacunku | Judaizm i państwowość - na przykładzie modlitwy za poszczególny kraj zamieszkania
MATW online: Chasydyzm - wszystko, co najważniejsze
MATW online: Talmud czyli żydowskie mądrości w pigułce
MATW online: Żydowska haskala
Duchowe korzenie chrześcijaństwa
Gdzie jest brat Twój? Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2015
Nie tylko Luter - Reformacja w judaizmie, katolicyzmie i protestantyzmie