Herezje

herezje

Herezje (słowo herezja pochodzi od gr. ??????? (hairesis) – wybierać) to doktryny religijne odrzucane przez władze kościelne lub religijne jako błędne. Pojęcie „herezja” jest znane nie tylko w chrześcijaństwie, ale także w judaizmie, islamie, buddyzmie czy hinduizmie.

 

Zobacz filmy związane z tematem "herezje"

MATW online: Święci czy przeklęci? Rzecz o czołowych heretykach Reformacji
EWST online: Radość męczeństwa - Orygenes
EWST online: Remonstranci: Od liberalnych kalwinistów do liberalnych chrześcijan
EWST online: Śladami Braci Polskich. (Nie tylko) wakacyjny szlak
EWST online: Prawda wszystko zwycięży? O Husie i potrzebie reformacji
EWST online: "Słaba" pedagogika religii. Pedagogiczne zyski z majstrowania przy ortodoksjach
MATW online: Orygenes: nie bójmy się herezji!
EWST online: Czy wszyscy będziemy zbawieni?